ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 • [11-ธ.ค.-2558/ไทยรัฐ] พิธีซ้อมใหญ่ขบวนพระศพ"พระสังฆราช"

  พิธีซ้อมใหญ่ขบวนพระศพ"พระสังฆราช" ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พิธีซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระอิสริยยศพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีขึ้น เมื่อเช้าวันที่ 10 ธ.ค. ที่บริเวณถนนพระสุเมรุหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นการซ้อมใหญ่ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มพิธีจริงในวันที่ 16 ธ.ค. โดยขบวนพระอิสริยยศฯ เคลื่อนขบวนผ่านถนนพระเมรุ ข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เข้าถนนหลานหลวง เลี้ยวขวาเข้าถนนกรุงเกษม หยุดพักบริเวณหน้ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 15 นาที แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนหลวงเข้าสู่พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ในเวลา 10.30 น. จากนั้นมีการปรับเป็นริ้วขบวนเชิญพระโกศพระศพเวียนรอบพระเมรุ 3 รอบ มีการทดลองนำพระสงฆ์มานั่งบนเสลี่ยงพระนำ เพื่อทดสอบน้ำหนัก ทั้งมีการซ้อมการอัญเชิญพระโกศ

  อ่านต่อ
 • [12-ธ.ค.-2558/สยามรัฐ] คอลัมน์ ปฏิทินวัฒนธรรม

  คอลัมน์ ปฏิทินวัฒนธรรม สยามรัฐ ฉบับวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558 วจนธรรม พระโอวาทในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(เจริญ สุวฑฺฒโน) พระธรรมเทศนาในโอกาสต่างๆ โดยกรมศิลปากรนำข้อความมาจัดทำลงในคั่นหนังสือที่ระลึก "การออกพระเมรุพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจริญ สุวฑฺฒโน วัดบวรนิเวศวิหาร" แบ่งเป็น 16 คำ 16 แบบในพระอิริยาบถต่างๆ จัดพิมพ์ 3,650,000 แผ่น ส่งไปยังสำนักงานเขตในกรุงเทพฯ วัดบวรฯ และวัดในต่างจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด 802 อำเภอ เพื่อที่ประชาชนได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกในงานออกพระเมรุ

  อ่านต่อ
 • [13-ธ.ค.-2558/ข่าวสด] เปลี่ยน'โกศ'พระสังฆราชตามที่โปรดเกล้าฯเลื่อนชั้น-ทองน้อย

  เปลี่ยน'โกศ'พระสังฆราชตามที่โปรดเกล้าฯเลื่อนชั้น-ทองน้อย ข่าวสด ฉบับวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เชิญพระโกศทองน้อย ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระสังฆราช ณ ตาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนชั้นเครื่องเกียรติยศประกอบพระศพ จากพระโกศกุดั่นใหญ่ เป็นพระโกศทองน้อย พระโสภณคณาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรฯ ระบุสำหรับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ จะได้รับแจกพระรูปและหนังสือที่ระลึก ทั้งยังจัดทำเหรียญพระรูปเหมือนเพื่อให้บูชาเป็นที่ระลึกด้วย ด้านกรมการศาสนาจัดพิมพ์หนังสือ พระของประชาชน รวบรวมพระจริยวัตร คำสอนและธรรมวรคติของสมเด็จพระสังฆราช รวมทั้งหลักธรรมคำสอนพระพุทธองค์ ประมวลเป็นองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา เพื่อเผยแผ่ให้สาธารณชนได้รับรู้และนำปฏิบัติ โดยจัดพิมพ์ 8 ภาษา บก.จร.แนะเส้นทางเลี่ยงเส้นทางแห่ขบวนพระศพ

  อ่านต่อ
 • [14-ธ.ค.-2558/ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)] โพลเผยคนไทยสนใจสวดมนต์ข้ามปี

  โพลเผยคนไทยสนใจสวดมนต์ข้ามปี ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่าในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 กรมการศาสนา (ศน.) ได้ร่วมกับวัดทั่วประเทศกว่า 1 หมื่นวัด จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ตั้งแต่เวลา 18.00น. ของวันที่ 31 ธ.ค. 58 จนถึงเวลา 00.30 น. ของวันที่ 1 ม.ค. 59 เวลา 18.00-00.30 น. และเชิญชวนให้คนไทยเข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศ วธ.จึงสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ จำนวน 3,117 คน เรื่องกิจกรรม "ช่วงวันส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559"

  อ่านต่อ
 • [15-ธ.ค.-2558/มติชน] คอลัมน์ โลกนี้มีรากหญ้า: ทุกข์คนชะอำ

  คอลัมน์ โลกนี้มีรากหญ้า: ทุกข์คนชะอำ มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ภาคภูมิ ป้องภัย วัดเนรัญชราก่อตั้งมาพร้อมๆ กับการตัดถนนเลียบชายหาดชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ในยุคเจ้านายหลายคนเบื่อหน่ายชายหาดหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่เริ่มเละเทะ ถูกจับจองเป็นเจ้าของจนแทบไม่เหลือชายหาดสาธารณะ เจ้านายกลุ่มหนึ่งนำโดยพระบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ จึงมาบุกเบิกชายหาดชะอำ โดยวางผังเมืองและทำถนนเลียบชายหาดแบบ คู่ขนาน ทำให้ปัจจุบันหาดชะอำยาวเหยียดกลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึง การวางผังเมืองอย่างดีทำให้ชะอำมีปัญหาบุกรุกที่ดินชายหาดน้อยมาก เพราะมีถนนเป็นเส้นแบ่งเขตชัดเจน

  อ่านต่อ
 • โครงการประกวดภาพถ่ายทางพระพุทธศาสนา หัวข้อ สวดมนต์ข้ามปี “ส่งท้ายปีเก่าวิธีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ๒๕๕๙”

  โครงการประกวดภาพถ่ายทางพระพุทธศาสนา หัวข้อ สวดมนต์ข้ามปี “ส่งท้ายปีเก่าวิธีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ๒๕๕๙”

  อ่านต่อ
 • [05-ต.ค.-2558/พิมพ์ไทย] ผู้แสวงบุญฮัจย์ปลอดภัยถึงไทยแล้วกว่า 400 คน

  [05-ต.ค.-2558/พิมพ์ไทย] ผู้แสวงบุญฮัจย์ปลอดภัยถึงไทยแล้วกว่า 400 คน ผู้แสวงบุญฮัจย์ปลอดภัยถึงไทยแล้วกว่า 400 คน เมื่อวันที่ 30 ก.ย. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า จากการที่มีพี่น้องมุสลิมชาวไทยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบียในปี 2558 หรือปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 จำนวน 10,400 คน ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึง 16 กันยายน และเริมเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จพิธีฮัจย์ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง 28 ตุลาคม 2558 นั้น

  อ่านต่อ
 • [02-ต.ค.-2558/มติชน (กรอบบ่าย)] แวดวงทูเดย์ วิธีพุทธ

  [02-ต.ค.-2558/มติชน (กรอบบ่าย)] แวดวงทูเดย์ วิธีพุทธ พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษา รมว. วธ. นำคณะสื่อมวลชนชมการเรียนการสอนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านห้วยหละ ต.ป่าพูล จ.ลำพูน โดยมี กฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา คณะครู นักเรียน ต้อนรับ

  อ่านต่อ
 • [02-ต.ค.-2558/คม ชัด ลึก(กรอบบ่าย)] ผู้แสวงบุญฮัจย์ชุดแรกกลับไทยจ่อคัดกรองโรค

  [02-ต.ค.-2558/คม ชัด ลึก(กรอบบ่าย)] ผู้แสวงบุญฮัจย์ชุดแรกกลับไทยจ่อคัดกรองโรค ผู้แสวงบุญฮัจย์ชุดแรกกลับไทยจ่อคัดกรองโรค เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีพี่น้องมุสลิมชาวไทยซึ่งเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบียในปี ๒๕๕๘ หรือ ปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 จำนวน ๑๐,๔๐๐ คน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม - ๑๖ กันยายน และมีกำหนดทยอยเริ่มเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จพิธีฮัจย์ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน-๒๘ ตุลาคมนี้

  อ่านต่อ
 • [01-ต.ค.-2558/ASTVผู้จัดการรายวัน] ข่าวสั้น: ผู้แสวงบุญฮัจย์เดินทางกลับไทย

  [01-ต.ค.-2558/ASTVผู้จัดการรายวัน] ข่าวสั้น: ผู้แสวงบุญฮัจย์เดินทางกลับไทย ผู้แสวงบุญฮัจย์เดินทางกลับไทย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า ขณะนี้ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศชาอุดีอาระเบีย โดยทยอยเดินทางถึงประเทศไทยเที่ยวแรก วันที่ ๓๐ ก.ย. กว่า ๔๐๐ คน แบ่งเป็น ๒ สนามบิน หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน ๓๐๑ คน และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน ๑๐๖ คน

  อ่านต่อ
 • [01-ต.ค.-2558/ข่าวสด] 400 คนแรกจากฮัจย์กลับถึงไทย

  [01-ต.ค.-2558/ข่าวสด] 400 คนแรกจากฮัจย์กลับถึงไทย 400 คนแรกจากฮัจย์กลับถึงไทย เมื่อวันที่ 30 ก.ย. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงกรณีพี่น้องมุสลิมชาวไทยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย จำนวน 10,400 คน

  อ่านต่อ