ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 • [04-ส.ค.-2559/คม ชัด ลึก] คอลัมน์ หัวใจไทย: ประชารัฐรวมใจสืบทอดพระพุทธศาสนา

  คอลัมน์ หัวใจไทย: ประชารัฐรวมใจสืบทอดพระพุทธศาสนา คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ในห้วงเดือนกรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ถือเป็นเดือนสำคัญของชาวพุทธวาระหนึ่ง นั่นคือเป็นช่วง "วันอาสาฬหบูชา"และ "วันเข้าพรรษา" กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา และภาคเอกชน จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2559

  อ่านต่อ
 • [04-ส.ค.-2559/เดลินิวส์] สุวรรณภูมิรับพิธีฮัจย์

  สุวรรณภูมิรับพิธีฮัจย์ เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559 นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการสนามบินสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ปีนี้คาดว่าจะมีชาวไทยมุสลิมเดินทางออกจากประเทศ ไทยไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ผ่านทางสนามบินสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 3 ส.ค. - 4 ก.ย. 56 เที่ยวบิน รวมผู้โดยสาร 5,027 คน

  อ่านต่อ
 • [03-ส.ค.-2559/เดลินิวส์] ผู้แสวงบุญฮัจย์ไปซาอุฯเริ่มเที่ยวบินแรก 3 ส.ค.นี้

  ผู้แสวงบุญฮัจย์ไปซาอุฯเริ่มเที่ยวบินแรก 3 ส.ค.นี้ เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) เปิดเผยถึงการเตรียมงานส่งผู้แสวงบุญเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2559 ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ว่า ปีนี้มีผู้ที่พร้อมเดินทาง 9,602 คน จากโควตาที่ได้รับ 10,400 คน หายไป 798 คน เนื่องจากผู้ที่ได้รับสิทธิเดินทางตัดสินใจไม่เด็ดขาดภายในกรอบเวลาที่กำหนด ทำให้ไทยจำเป็นต้องยืนยันการแจ้งยอดผู้ที่จะเดินทางตามจำนวนที่มีความพร้อมจริง

  อ่านต่อ
 • [03-ส.ค.-2559/คม ชัด ลึก] ผู้แสวงบุญฮัจญ์บินเที่ยวแรก 3 ส.ค.

  ผู้แสวงบุญฮัจญ์บินเที่ยวแรก 3 ส.ค. คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 นายกฤษญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) เปิดเผยว่า ผู้แสวงบุญเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี 2559 จะเริ่มออกเดินทางไปยังซาอุฯ เที่ยวแรกในวันที่ 3 สิงหาคมนี้ จำนวน 158 คน จากสนามบินภูเก็ต โดยสายการบินเอมิเรตส์ และสนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 67 คน โดยสายการบินอียิปต์แอร์ ขณะที่สายการบินไทยที่บินตรงถึง ซาอุฯ จะเริ่มออกเดินทางจากสนามบินนราธิวาส ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 น. จำนวน 295 คน และเวลา 15.00 น. จำนวน 283 คน ทั้งนี้เที่ยวบินสุดท้ายออกจากไทยไปยังซาอุฯ วันที่ 4 กันยายน 2559

  อ่านต่อ
 • [30-ก.ค.-2559/สยามรัฐ] คอลัมน์ ลานบ้านกลางเมือง: ชุบชีวิตคลองลัดมะยม'ชวน ชูจันทร์' ชุมชนยั่งยืนเริ่มต้นที่เราก่อน

  คอลัมน์ ลานบ้านกลางเมือง: ชุบชีวิตคลองลัดมะยม'ชวน ชูจันทร์' ชุมชนยั่งยืนเริ่มต้นที่เราก่อน สยามรัฐ ฉบับวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ยิ้ม ไหว้ ทักทายสวัสดี บางชุมชนนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น งานฝีมือ ขนมโบราณมาสาธิตถ่ายทอดอย่างเป็นกันเอง ในงาน "การจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้หลักธรรมทางศาสนาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ที่กรมการศาสนาเชิญเครือข่ายชุมชนคุณธรรม 70 แห่งทั่วประเทศ รวมกว่า 250 รูป/คน มาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชน ภายใต้พลัง "บวร" (บ้าน วัดโรงเรียน) จัดขึ้นที่วัดหัวลำโพง เมื่อเดือนกรกฎาฯ ทำให้บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความภาคภูมิใจในความเป็นชุมชนคุณธรรม

  อ่านต่อ
 • [31-ก.ค.-2559/ข่าวสด] สืบสานราชประเพณี 'สวดโอ้เอ้วิหารราย'

  สืบสานราชประเพณี 'สวดโอ้เอ้วิหารราย' ข่าวสด ฉบับวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 การสวดโอ้เอ้วิหารรายเป็นโบราณราชประเพณีที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้แต่งมหาชาติคำหลวงขึ้น 13 กัณฑ์ เพื่อใช้สวดในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วิหารใหญ่ วัดพระศรีสรรเพชญ์ และคัดเลือกเฉพาะนักสวดที่เป็นราชบัณฑิต คือ สวดออกเสียง แบ่งวรรคตอนถูกต้อง รู้ความหมายของคำ และมีน้ำเสียงไพเราะ เข้าไปสวดในวิหารใหญ่เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าอยู่หัว

  อ่านต่อ
 • [02-ส.ค.-2559/ข่าวสด (กรอบบ่าย)] ภาพข่าว: ถวายเทียน

  ภาพข่าว: ถวายเทียน ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทาน ในวันเข้าพรรษา ปี 2559 แด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ที่วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

  อ่านต่อ
 • ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

  อ่านต่อ
 • [30-ก.ค.-2559/ข่าวสด (กรอบบ่าย)] ภาพข่าว: ปฏิบัติธรรม

  ภาพข่าว: ปฏิบัติธรรม ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานสวดมนต์ทำวัตรเช้า ในโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ มี พระมหาสุทธิวัฒน์ ภูริญาโณ เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา ที่วัดเทวราชกุญชร เขตดุสิต กรุงเทพฯ

  อ่านต่อ
 • ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  อ่านต่อ
 • [22-ก.ค.-2559/ไทยรัฐ] คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: จัดงานเฉลิมพระเกียรติ

  คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: จัดงานเฉลิมพระเกียรติ ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 21 ก.ค. ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) แถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559

  อ่านต่อ
 • [23-ก.ค.-2559/เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)] คอลัมน์ ปกิณกะพระเด่น: สามเณรธรรมาสน์ทอง สานธรรมทายาทนักเทศน์

  คอลัมน์ ปกิณกะพระเด่น: สามเณรธรรมาสน์ทอง สานธรรมทายาทนักเทศน์ เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เตโชพุทโธ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา จัดโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม "สามเณรธรรมาสน์ทอง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิ.ย. 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 12 ส.ค. 2559 ที่จะถึงนี้

  อ่านต่อ