ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 • [19-พ.ย.-2558/ประชาชาติธุรกิจ] นาจิบชงแผ่อิสลามต้านไอเอส (ศาสนา)

  คอลัมน์ ข่าวสั้น: นาจิบชงแผ่อิสลามต้านไอเอส (ศาสนา) ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มาเลเซียอินไซเดอร์รายงานว่า นายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซักของมาเลเซีย ออกมา เรียกร้องผู้นำชาติมุสลิมทั่วโลกให้เผยแพร่คำสอนที่แท้จริงของศาสนาอิสลาม เพื่อให้ชาติมุสลิมได้รับการยอมรับอย่างถูกต้อง และป้องกันการเข้าใจผิดและต่อต้านความเชื่อ ของศาสนาอิสลามจากสังคมโลก

  อ่านต่อ
 • [19-พ.ย.-2558/ข่าวสด (กรอบบ่าย)] สงฆ์ตื่นตัวดันพุทธฯ-ศาสนาประจำชาติ เปิดผลสำรวจ'จริยธรรมโพล'หนุน (ศาสนา)

  สงฆ์ตื่นตัวดันพุทธฯ-ศาสนาประจำชาติ เปิดผลสำรวจ'จริยธรรมโพล'หนุน (ศาสนา) ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จันทสาโร) ผู้ช่วย เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในฐานะเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่องค์กรทางพระพุทธศาสนาประกอบด้วยศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาฯ สมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา (สนพ.) และสภาพุทธบริษัท ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ถึงเหตุผลของการสนับสนุนให้บัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแล้ว

  อ่านต่อ
 • [19-พ.ย.-2558/ข่าวสด (กรอบบ่าย)] คณะสงฆ์รณรงค์ปลอดบุหรี่ (ศาสนา)

  คณะสงฆ์รณรงค์ปลอดบุหรี่ (ศาสนา) ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า คณะสงฆ์สารคาม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการมหาสารคามเมืองปลอดบุหรี่ ทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในบ้าน และสถานที่สาธารณะ ไม่ให้ร้านค้าชุมชนฝ่าฝืนกฎหมายขายบุหรี่ให้กับเยาวชน พร้อมกับสร้างค่านิยมใหม่ให้กับเด็กและเยาวชนให้ห่างไกล ลด และเลิกบุหรี่ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กัน

  อ่านต่อ
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นับเป็นโอกาสมหามงคลที่พสกนิกร จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และความกตัญญูกตเวที แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างทั่วถึงและพร้อมเพรียงกัน กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม เพื่อความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองแห่งสถาบันศาสนา พระมหากษัตริย์ และสร้างขวัญและกำลังใจ แก่พุทธศาสนิกชน เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอันนำไปสู่ความสามัคคีปรองดองของชนในชาติสืบไป และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสอันเป็นมหามงคล กรมการศาสนาได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยมีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยสถาบันศาสนา กรมการศาสนาได้จัดพิธีสมโภชพระธาตุเจดีย์ และเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ /นวัคคหายุสมธัมม์ โดยมีประชาชนร่วมแสดงออกถึงความเป็นชาติ เพื่อร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้กรมการศาสนา ได้บูรณาการจัดกิจกรรมในมิติของศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมใน ๓ ด้าน วิถีถิ่น วิถีไทย วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน มรดกไทย มรดกโลก ให้เกิดเป็นรูปธรรม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://dra.go.th/th/King/activity.html

  อ่านต่อ
 • 5 ศาสนาในไทยแถลงการณ์แสดงความเสียใจเหตุรุนแรงในประเทศฝรั่งเศส

  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ณ ห้องประชุมกรมการศาสนาชั้น 12 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานในการประชุมศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2558 โดยมีตัวแทนจาก 5 ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม ในโอกาสนี้องค์กรศาสนิกสัมพันธ์และผู้เข้าร่วมในการประชุมได้ร่วมไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก โดยการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเวลา 1 นาทีแถลงการณ์แสดงความเสียใจเหตุรุนแรงในประเทศฝรั่งเศส

  อ่านต่อ
 • การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

  อ่านต่อ
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร จำนวน ๑ อัตรา

  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร จำนวน ๑ อัตรา

  อ่านต่อ
 • [16-พ.ย.-2558/ข่าวสด] เข้าวัด สวดมนต์ทำวัตรเช้า

  ภาพข่าว: เข้าวัด ข่าวสด ฉบับวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 นายสุเทพ เกษมพรมณี รองอธิบดีกรมการศาสนา พร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า มีพระครูนิวิฐสาธุวัตร เจ้าอาวาส วัดเจ้าอาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ที่วัดเจ้าอาม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

  อ่านต่อ
 • [16-พ.ย.-2558/ไทยรัฐ] ศน.ติดอาวุธทางปัญญาให้เยาวชน

  ศน.ติดอาวุธทางปัญญาให้เยาวชน ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า สภาพปัญหาสังคมปัจจุบันส่งผลกระทบต่อเยาวชนให้มีความเสี่ยงที่จะก่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหาสังคม เช่น การแสดงออกที่รุนแรง การทะเลาะวิวาท ยกพวกตีกัน ปัญหายาเสพติด เด็กแว้น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ขาดคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น ศน.จึงร่วมกับสถานศึกษาต่างๆ จัดทำแนวทางปลูกปัญญาด้วยมิติศาสนา

  อ่านต่อ
 • [15-พ.ย.-2558/ข่าวสด] เปิดป้าย ชุมชนคุณธรรมวัดอัมพวัน

  ภาพข่าว: เปิดป้าย ข่าวสด ฉบับวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายชุมชนคุณธรรมวัดอัมพวัน มี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยประชาชนร่วมพิธี ที่วัดอัมพวัน อ.เมือง จ.ลพบุรี

  อ่านต่อ
 • [13-พ.ย.-2558/มติชน] คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: ผ่านแผนแม่บทคุณธรรมชาติ

  คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: ผ่านแผนแม่บทคุณธรรมชาติ มติชน ฉบับวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2563) ตามที่กรมการศาสนาเสนอ โดยเน้นการพัฒนา และยกระดับจิตใจประชาชนให้มีคุณธรรม ให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมของชาติ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริมให้ ไทยเป็นผู้นำด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก

  อ่านต่อ
 • [ดาวน์โหลด] คู่มือแนวทางการดำเนินงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

  แนวทางการดำเนินงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

  อ่านต่อ