ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 • [15-มี.ค.-2559/มติชน (กรอบบ่าย)] คอลัมน์ โลกสองวัย: พรุ่งนี้ ไหว้พระดี

  คอลัมน์ โลกสองวัย: พรุ่งนี้ ไหว้พระดี มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 บางกอกเกี้ยน [email protected] ได้เวลา "ไหว้พระดี เสริมบารมี 2559" ผู้จัดคือ "มติชน" ด้วยความร่วมมือของเดอะมอลล์ บางกะปิ และพันธมิตรที่เหนียวแน่นกับกิจกรรมครั้งนี้ พันธมิตรประกอบด้วย คิงส์ เพาเวอร์ เอไอเอส 4 จี บริษัท ป.ว.ช. ลิขิตการช่าง จำกัด จังหวัดชัยนาท การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมการศาสนา หนังสือพิมพ์ข่าวสด

  อ่านต่อ
 • [15-มี.ค.-2559/ข่าวสด (กรอบบ่าย)] ทำดีถวายพุทธบูชา บรรพชา-อุปสมบท-บวชศีลจาริณี

  ทำดีถวายพุทธบูชา บรรพชา-อุปสมบท-บวชศีลจาริณี ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 การวางรากฐานที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ถือเป็นเรื่องสำคัญระดับประเทศที่ควรเร่งดำเนินการ ส่งเสริมให้เป็นคนดี มีจิตอาสา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้เป็นทางเลือกแห่งการเรียนรู้ เติบโตด้วยร่างกายและจิตใจที่ดีงาม

  อ่านต่อ
 • [ประกาศ] ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

  อ่านต่อ
 • [10-มี.ค.-2559/ข่าวสด] ภาพข่าว: สักการะ

  ภาพข่าว: สักการะ ข่าวสด ฉบับวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 นายกฤษ ศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยคณะ ถวายสักการะแด่พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ กรรม การมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะภาค 10 เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลครบ 60 ปี ที่วัดสระเกศ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ

  อ่านต่อ
 • [10-มี.ค.-2559/มติชน] คอลัมน์ ชุมทางครู

  คอลัมน์ ชุมทางครู มติชน ฉบับวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 ดอกมะเขือ ...นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วธ.แจ้งว่า ครม.เมื่อวันที่ 8 มี.ค.มีมติอนุมัติรายชื่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่าง 3 ตำแหน่ง คือ นายสุเทพ เกษมพรมณี รองอธิบดีกรมการศาสนา นายมานัส ทารัตน์ใจ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ นายพีรพน พิสณุพงศ์ รองอธิบดีกรมศิลปากร ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ วธ. โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

  อ่านต่อ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการศาสนา

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการศาสนา ผู้รับผิดชอบ นางสาววรกร วัฒนวงศ์สกุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทร. ๐๒-๔๒๒ ๘๗๗๙

  อ่านต่อ
 • [09-มี.ค.-2559/ข่าวสด (กรอบบ่าย)] เหรียญ'หลวงปู่เปรื่อง'ที่ระลึกฉลองอายุ85ปี

  เหรียญ'หลวงปู่เปรื่อง'ที่ระลึกฉลองอายุ85ปี ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 "หลวงปู่เปรื่อง ฐานังกโร" หรือ "พระวินัยวงศาจารย์" เป็นพระเถระนักปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ที่ชาวเมืองเพชรบูรณ์และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปต่างเลื่อมใสศรัทธา

  อ่านต่อ
 • [09-มี.ค.-2559/ข่าวสด (กรอบบ่าย)] ภาพข่าว: สวดโอ้เอ้

  ภาพข่าว: สวดโอ้เอ้ ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ ผอ.กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย ปี 2559 โดยมีคณะวิทยากรผู้ ทรงคุณวุฒิจากกรมศิลปากร ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมพิธี ที่วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

  อ่านต่อ
 • [05-มี.ค.-2559/สยามรัฐ] เทิด2พระองค์รบ.จัดยิ่งใหญ่เถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี

  เทิด2พระองค์รบ.จัดยิ่งใหญ่เถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี สยามรัฐ ฉบับวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559 รบ.เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ 2 พระองค์ยิ่งใหญ่เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70 ปี "พระสงฆ์-ผู้นำศาสนา" เจริญพระพุทธมนต์ดังทั่วโลก-ทำตราสัญลักษณ์-จัดนิทรรศการต้อนรับ-เสด็จฯเยือนอารยประเทศพร้อมสร้างถาวรวัตถุ "พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า-เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์" น้อมถวายเป็นที่ระลึก

  อ่านต่อ
 • [05-มี.ค.-2559/มติชน] รบ.จัดเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 70 ปี

  รบ.จัดเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 70 ปี มติชน ฉบับวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

  อ่านต่อ
 • [05-มี.ค.-2559/บ้านเมือง] เทิดพระเกียรติ 'ในหลวง' ฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี

  เทิดพระเกียรติ 'ในหลวง' ฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี บ้านเมือง ฉบับวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559 วันที่ 4 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

  อ่านต่อ
 • [05-มี.ค.-2559/ไทยโพสต์] จัดยิ่งใหญ่ในหลวงครองราชย์ 70 ปี

  จัดยิ่งใหญ่ในหลวงครองราชย์ 70 ปี ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559 ทำเนียบรัฐบาล * เมื่อวันศุกร์ พล.อ.ประ ยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนา ยน 2559

  อ่านต่อ