ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 • [03-ม.ค.-2559/โพสต์ทูเดย์] คอลัมน์ หมายเหตุสยาม: 'กรมศิลปากร-พระสงฆ์' ต้องจริงใจร่วมมือปกป้องโบราณสถาน

  คอลัมน์ หมายเหตุสยาม: 'กรมศิลปากร-พระสงฆ์' ต้องจริงใจร่วมมือปกป้องโบราณสถาน โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.ที่ผ่านมา กรมศิลปากรได้จัดงานสัมมนาถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการและฆราวาสผู้สนับสนุนหมายเหตุสยามวัด ภายใต้โครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติของพระสัง ฆาธิการ ณ ห้องประชุมใหญ่พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีพระสังฆาธิการและฆราวาสผู้สนับสนุนวัดเข้าร่วมกว่า 450 ชีวิต

  อ่านต่อ
 • พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘

  พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘

  อ่านต่อ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

  อ่านต่อ
 • [25-ธ.ค.-2558/ไทยโพสต์] เคาต์ดาวน์ต้อนรับปีลิง

  เคาต์ดาวน์ต้อนรับปีลิง ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ลาทีปีแพะ ก่อนเข้าสู่ปีวอก ในช่วงรอยต่อส่งท้ายปีเก่า เข้าสู่ปีใหม่ มีกิจกรรมสร้างความคึกคักมากมายหลายที่ โดยเฉพาะช่วงนาที "Countdown" ที่ไม่ได้มีแต่ในกรุงเทพฯ เท่านั้น ตามจุดสำคัญต่างๆ ในประเทศก็ล้วนจัดกิจกรรมเคาต์ดาวน์นับถอยหลังก่อนเข้าสู่ปีใหม่กันหลายแห่ง แต่การลาปีเก่าไม่ได้มีแต่การเฮฮาปาร์ตี้เท่านั้น การสวดมนต์ข้ามปีก็เป็นส่วนหนึ่งของการฉลองเข้าสู่ปีใหม่ด้วยเช่นกัน

  อ่านต่อ
 • [25-ธ.ค.-2558/ไทยรัฐ] คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว: ถ่ายภาพสวดมนต์

  คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว: ถ่ายภาพสวดมนต์ ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กรมการศาสนา(ศน.) จัดโครงการประกวดภาพถ่ายทางพระพุทธศาสนาหัวข้อ"สวดมนต์ข้ามปี...ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ2559" เพื่อให้คนไทยร่วมถ่ายทอดความรู้สึกความประทับใจและประสบการณ์ที่พบเห็นผ่านการถ่ายภาพสวดมนต์ข้ามปี

  อ่านต่อ
 • [25-ธ.ค.-2558/พิมพ์ไทย]ภาพข่าว: คริสมาสต์ให้ด้วยรัก

  ภาพข่าว: คริสมาสต์ให้ด้วยรัก พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นายสุเทพ เกษมพรมณี รองอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด"คริสมาสต์ให้ด้วยรัก" โดยมีองค์กรทางศาสนาคริสต์เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ศาสนิกชนและนักเรียนเข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

  อ่านต่อ
 • [26-ธ.ค.-2558/สยามรัฐ] คอลัมน์ ภูมิบ้านภูมิเมือง: ไหว้พระ 9 องค์สวดมนต์ข้ามปี สิริสวัสดิ์มงคลชีวิต

  คอลัมน์ ภูมิบ้านภูมิเมือง: ไหว้พระ 9 องค์สวดมนต์ข้ามปี สิริสวัสดิ์มงคลชีวิต สยามรัฐ ฉบับวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เข้าสัปดาห์สุดท้ายของปฏิทินปี 2558 กันแล้ว ผู้คนคงวางโปรแกรมเที่ยวต่างๆ นานาในช่วงวันหยุดส่งท้ายปีแล้วรับปีใหม่ 2559 ไว้กันแต่เนิ่น อีกท่องเที่ยวเชิงธรรมะไปในตัวมีจำนวนไม่น้อย

  อ่านต่อ
 • [26-ธ.ค.-2558/ข่าวสด (กรอบบ่าย)] วธ.จับมือขสมก.ไหว้พระ9วัดส่งท้ายปีสืบสิริสวัสดิ์ 9รัชกาล

  วธ.จับมือขสมก.ไหว้พระ9วัดส่งท้ายปีสืบสิริสวัสดิ์ 9รัชกาล ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดกิจกรรมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทย นำความเป็นไทย สู่ใจประชาชน 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 ไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบุรพมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงเลื่อมใสและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา

  อ่านต่อ
 • [27-ธ.ค.-2558/โพสต์ทูเดย์] คอลัมน์ หมายเหตุสยาม: สัมมนาใหญ่ถวายความรู้พระสังฆาธิการ

  คอลัมน์ หมายเหตุสยาม: สัมมนาใหญ่ถวายความรู้พระสังฆาธิการ โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สาเหตุหนึ่งของปัญหาการทุบทำลายโบราณสถานภายในวัดวาอาราม คือ พระสงฆ์ไม่รู้กฎหมาย โดยเฉพาะมาตรา 10 พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ระบุไว้ว่า "ห้ามมิให้ผู้ใดซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ทำลาย เคลื่อนย้ายโบราณสถาน หรือส่วนต่างๆ ของโบราณสถาน หรือขุดค้นสิ่งใดๆ หรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน เว้นแต่จะกระทำตามคำสั่งของอธิบดี หรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี"

  อ่านต่อ
 • [27-ธ.ค.-2558/โพสต์ทูเดย์] คอลัมน์ แวดวงสงฆ์

  คอลัมน์ แวดวงสงฆ์ โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สมาน สุดโต พระสงฆ์กับโบราณสถานในวัด วันที่ 28 ธ.ค. 2558 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ศ.พิเศษ ดร.สมศักดิ์ ป.ธ.9 Ph.D.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม จะเป็นประธานในการประชุมสัมมนาถวายความรู้พระสังฆาธิการและฆราวาส ผู้สนับสนุนวัด กว่า 400 รูป/คน จากวัดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อสร้างความรู้ในการดูและรักษาโบราณสถานในวัด

  อ่านต่อ
 • [27-ธ.ค.-2558/กรุงเทพธุรกิจ] รอบกรุง

  รอบกรุง กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กิจกรรม-สัมมนา-การแสดงสินค้า 25 ธ.ค.-24 ม.ค. กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรม ไหว้พระวังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน โดย 'กรมศิลปากร' อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญปางต่างๆ 9 องค์ ซึ่งเป็นปางที่ประชาชนไม่ค่อยมีโอกาสสักการะ ประดิษฐานให้ร่วมสักการะ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งขาติ พระนคร เพื่อให้ประชาชนเข้าสักการะ, กิจกรรม ไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล โดย 'กรมศาสนา' จัดทัวร์ไหว้พระ 9 วัดซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.-3 ม.ค.

  อ่านต่อ
 • [27-ธ.ค.-2558/กรุงเทพธุรกิจ] สวดมนต์ข้ามปี 2559

  สวดมนต์ข้ามปี 2559 กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ปีนี้เป็นปีแรกที่ 'กระทรวงวัฒนธรรม' ร่วมกับ 'กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา' จัดงานปีใหม่ร่วมกันอย่างเป็นทางการ โดยนำเสนอ ความพิเศษแนวคิดการจัดงานด้วยการจัด สวดมนต์ข้ามปี เพื่อแสดงภาพ แห่งวิถีความเป็นไทย สร้างภาพลักษณ์ความสวยงามตามเอกลักษณ์ไทยสู่สายตาชาวต่างชาติ เว็บไซต์กรมการศาสนาระบุว่า การสวดมนต์ ทำให้เจริญสติและจิตเกิดสมาธิ เพราะถ้าอยากจะสวดมนต์ให้ราบรื่น ไม่ผิดเพี้ยน ไม่ตะกุกตะกัก ก็ต้องตั้งใจจดจ่อกับ 'บทสวด' อย่างแน่วแน่ จิตจึงอยู่กับปัจจุบัน ไม่วอกแวกไปคิดเรื่องอื่น ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรม คำสอน จิตที่อยู่กับพระถือเป็นสิ่งมงคล

  อ่านต่อ