ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 • [27-ธ.ค.-2558/สยามรัฐ] คอลัมน์ จิปาถะวัฒนธรรม

  คอลัมน์ จิปาถะวัฒนธรรม สยามรัฐ ฉบับวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558 หนามยอกอก สวัสดีอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม ปฏิทินจันทรคติไทย แรม 2 ค่ำ เดือนอ้าย (1) แล้วมาถึงสัปดาห์สุดท้ายของปฏิทินปี 2558 "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้า คสช.แถลงผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี เช่นเดียวกับด้านกระทรวงวัฒนธรรม วีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม แถลงผลการดำเนินงานในรอบปีได้ทำโน่นนี่นั่น

  อ่านต่อ
 • [28-ธ.ค.-2558/ข่าวสด (กรอบบ่าย)] สวดมนต์ข้ามปี-ทั่วไทยข้ามไปพม่า-ลาว-กัมพูชา

  สวดมนต์ข้ามปี-ทั่วไทยข้ามไปพม่า-ลาว-กัมพูชา ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นับตั้งแต่ปี 2548 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมเคานต์ดาวน์ "สวดมนต์ข้ามปี" ในวัดเป็นครั้งแรก ภายใต้โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ วิถีพุทธ เพื่อกระตุ้นให้คนเข้าวัดใกล้ชิดพระศาสนามากยิ่งขึ้น จัดทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ส่วนกลางจัดที่วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากภาคคณะสงฆ์ เจ้าคณะจังหวัด พระสังฆาธิการทุกระดับ วัดทุกวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒน ธรรมจังหวัด-อำเภอ-ตำบล ทั่วประเทศ

  อ่านต่อ
 • [29-ธ.ค.-2558/ข่าวสด (กรอบบ่าย)] ภาพข่าว: สวดมนต์ข้ามปี

  ภาพข่าว: สวดมนต์ข้ามปี ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นายสุเทพ เกษมพรมณี รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานประชุมความก้าวหน้าการจัดโครงการสวดมนต์ข้ามปี พุทธศักราช 2559 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมชั้น 12 กรมการศาสนา

  อ่านต่อ
 • [วธ ๐๓๐๓/๑๓๑๘] ขอความร่วมมือจังหวัดเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สนับสนุนการจัดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๙

  [วธ ๐๓๐๓/๑๓๑๘] ขอความร่วมมือจังหวัดเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๕๙ และเชิญชวน รณรงค์กระตุ้น ประชาสัมพันธ์ สื่อต่างๆ ในจังหวัดอย่างแพร่หลาย พร้อมนี้ขอความกรุณารายงานจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและส่งภาพการจัดกิจกรรมในเบื้องต้นในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ลงใน Line

  อ่านต่อ
 • ไหว้พระ ๙ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๙ รัชกาล ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ – วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

  ไหว้พระ ๙ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๙ รัชกาล กรมการศาสนาร่วมกับวัดประจำรัชกาล ทั้ง ๙ วัด และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จัดให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่รับบริการอย่างมีความสุข โดยการจัดบริการรถโดยสารปรับอากาศ ขสมก. วิ่งรับ – ส่ง บริการพุทธศาสนิกชนที่ไปไหว้พระตามวัดเป้าหมายทั้ง ๙ วัด ซึ่งจะวิ่งรับ – ส่ง ผ่านหน้าวัดทุกๆ ๓๐ นาที ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. จำนวนวันละ ๘ คัน ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ – วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙ โดยในช่วงวันดังกล่าวจะมีพระธรรมวิทยากรนำสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา บรรยายธรรม ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และมีพระธรรมวิทยากรหรือมัคคุเทศก์ นำชมวัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทย วัดประจำรัชกาล ๙ วัด ได้แก่ รัชกาลที่ ๑ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร รัชกาลที่ ๒ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร รัชกาลที่ ๓ วัดราชโอรสาราม รัชกาลที่ ๔ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม รัชกาลที่ ๕ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม รัชกาลที่ ๖ วัดบวรนิเวศวิหาร รัชกาลที่ ๗ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม รัชกาลที่ ๘ วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหาร รัชกาลที่ ๙ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

  อ่านต่อ
 • [25-ธ.ค.-2558/ศน.ชวนประกวดภาพ'สวดมนต์ข้ามปี'ชิงรางวัล] ศน.ชวนประกวดภาพ'สวดมนต์ข้ามปี'ชิงรางวัล

  ศน.ชวนประกวดภาพ'สวดมนต์ข้ามปี'ชิงรางวัล พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กรมการศาสนา(ศน.) ได้ส่งเสริมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2559 ร่วมกับวัดทุกวัดทั่วประเทศในคืนวันที่ 31 ธ.ค.ถึงวันใหม่ 1 ม.ค. 2559 เวลา 00.30 น. จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมทำบุญ ถือศีล ปฏิบัติธรรม เจริญภาวนาฟังพระธรรมเทศนา ไหว้พระสวดมนต์ และร่วมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อให้จิตใจสดชื่นแจ่มใส

  อ่านต่อ
 • ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ของกรมการศาสนา

  ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ของกรมการศาสนา

  อ่านต่อ
 • ศูนย์ประสานงานโครงการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๙

  ข่าวสาร ศูนย์ประสานงานโครงการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๙ ติดต่อศูนย์ประสานงาน โครงการสวดมนต์ข้ามปี 2559 หมายเลขศูนย์ฮอตไลน์ +662-446-8182 , +669-2446-8038, +669-2446-8739

  อ่านต่อ
 • [18-ธ.ค.-2558/ข่าวสด (กรอบบ่าย)] พระบรมส่งเสด็จสังฆราชชาวไทย-ทั่วปท.วางช่อไม้จันทน์ร่วมถวายอาลัยองค์โสมเสด็จทำบุญ'พระอัฐิ'

  พระบรมส่งเสด็จสังฆราชชาวไทย-ทั่วปท.วางช่อไม้จันทน์ร่วมถวายอาลัยองค์โสมเสด็จทำบุญ'พระอัฐิ' ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ชาวไทยทั่วประเทศร่วมใจวางดอกไม้จันทน์ถวายอาลัย-ส่งเสด็จ'สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ'ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ นับหมื่นร่วมริ้วขบวนอิสริยยศแห่เชิญพระโกศพระศพจากวัดบวรฯไปยังพระเมรุที่วัดเทพศิรินทราวาส สองฟากถนนที่ขบวนผ่านดารดาษไปด้วยโต๊ะหมู่บูชา กังวานก้องด้วยเสียงสวดมนต์ระลึกพระคุณ 'สมเด็จพระบรมฯ'เสด็จฯทรงเป็นประธานในพิธีสำคัญจนเสร็จสิ้น โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ โดยเสด็จด้วยจำนวนมาก สำหรับพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลพระอัฐิที่ตำหนักเพ็ชร 'พระองค์โสมฯ'เสด็จทรงเป็นประธาน

  อ่านต่อ
 • [18-ธ.ค.-2558/มติชน (กรอบบ่าย)] ร่ำไห้อาลัยพระสังฆราช พระบรมฯพระราชทานเพลิงเก็บอัฐิ-อัญเชิญกลับวัดบวรฯ

  ร่ำไห้อาลัยพระสังฆราช พระบรมฯพระราชทานเพลิงเก็บอัฐิ-อัญเชิญกลับวัดบวรฯ มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พระบรมฯ-พระเทพฯเสด็จฯพระ ราชทานเพลิงพระศพ'สมเด็จพระ สังฆราช' ประชาชนหลายหมื่นคน ร่วมริ้วขบวนเคลื่อนพระโกศไปวัดเทพศิรินทร์

  อ่านต่อ
 • [19-ธ.ค.-2558/ไทยรัฐ] ภาพข่าว: นายกฤษศญพงษ์ ศิริ

  ภาพข่าว: นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เข้าเยี่ยมอาการป่วย พร้อมมอบดอกไม้ให้กำลังใจ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ขณะพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันก่อน.

  อ่านต่อ
 • [19-ธ.ค.-2558/คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย)] วธ.มอบของขวัญปีใหม่สู่ใจประชาชน

  วธ.มอบของขวัญปีใหม่สู่ใจประชาชน คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558 รัฐบาลไทย ที่กระทรวงวัฒนธรรมนำเสนอความครม.เห็นชอบ 8 โครงการของขวัญปีใหม่จากเป็นไทยสู่ใจประชาชน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม เห็นชอบโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ภายใต้แนวคิด "ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทย นำความเป็นไทยสู่ใจประชาชน" ปี 2559 จำนวน 194 โครงการ ตามที่กระทรวงต่างๆ เสนอ โดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นกิจกรรมและภารกิจของหน่วยงานต่างๆ สังกัด วธ. จำนวน 8 โครงการ ดังนี้

  อ่านต่อ