ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 • โครงการประกวดภาพถ่ายทางพระพุทธศาสนาทางพระพุทธศาสนา ในหัวข้อ "สงกรานต์ในวัด ประหยัดน้ำช่วยชาติ สืบสานประเพณีไทย ๒๕๕๙"

  โครงการประกวดภาพถ่ายทางพระพุทธศาสนาทางพระพุทธศาสนา ในหัวข้อ "สงกรานต์ในวัด ประหยัดน้ำช่วยชาติ สืบสานประเพณีไทย ๒๕๕๙"

  อ่านต่อ
 • [02-เม.ย.-2559/ไทยรัฐ] ศน.ตั้งเป้าขยายศูนย์พุทธศาสนา

  ศน.ตั้งเป้าขยายศูนย์พุทธศาสนา ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวเปิดประชุมชุมชนคุณธรรมพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี กรมการศาสนา (ศน.) ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันทิตย์ทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็นเอกองค์อุปถัมภกด้านศาสนา ทรงเป็นแบบอย่างในการยึดมั่นหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาแผ่นดิน

  อ่านต่อ
 • [31-มี.ค.-2559/ข่าวสด] ภาพข่าว: เข้าวัด

  ภาพข่าว: เข้าวัด ข่าวสด ฉบับวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ ผอ.กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า ฟังพระธรรมเทศนา โดยมี พระมหาสมโชค ธีรธัมโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดลครทำ เป็นองค์แสดง ที่วัดลครทำ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

  อ่านต่อ
 • รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

  อ่านต่อ
 • โครงการ "ค่ายเยาวชนสมานฉันท์"

  ข่าวสารโครงการ "ค่ายเยาวชนสมานฉันท์"

  อ่านต่อ
 • [29-มี.ค.-2559/คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย)] ศน.บวชฤดูร้อนเทิดพระเกียรติ 7 แสนรูปนำสามเณรกว่า 2 พันสวดมนต์สนามหลวง 7 เม.ย.

  ศน.บวชฤดูร้อนเทิดพระเกียรติ 7 แสนรูปนำสามเณรกว่า 2 พันสวดมนต์สนามหลวง 7 เม.ย. คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 กรมการศาสนาสานต่อโครงการบรรพชาอุปสมบท ภิกษุสามเณร ศีลจาริณีช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ตั้งเป้า 7 แสนรูป/คน ทั่วประเทศ พร้อมนำสวดมนต์เทิดพระเกียรติพร้อมกันทั่วประเทศ ส่วนกลางจัดที่ท้องสนามหลวง 7 เม.ย.นี้ นำสามเณร/ศีลจาริณี 2,350 รูป ร่วมกิจกรรม

  อ่านต่อ
 • [29-มี.ค.-2559/เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)] ศน.ชวนเด็กบวชเรียนช่วงปิดเทอมสอนรู้จักใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์

  ศน.ชวนเด็กบวชเรียนช่วงปิดเทอมสอนรู้จักใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 นายกฤษศญพงศ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) เปิดเผยว่า ในช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อนประจำปีนี้ ศน.ได้จัดโครงการบรรพชา อุปสมบท ภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เม.ย. 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้เรียนธรรมศึกษา เติมเต็มเรื่องศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย ภูมิปัญญา และการอยู่ร่วมกันในสังคม

  อ่านต่อ
 • [26-มี.ค.-2559/สยามรัฐ] คอลัมน์ ลานบ้านกลางเมือง: บวชเณรฤดูร้อนครั้งหนึ่งของเด็กผู้ชายอยู่ในศีล

  คอลัมน์ ลานบ้านกลางเมือง: บวชเณรฤดูร้อนครั้งหนึ่งของเด็กผู้ชายอยู่ในศีล สยามรัฐ ฉบับวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559 ดูภาพถ่ายเด็กผู้ชายบวชสามเณรแล้วช่างเป็นภาพบริสุทธิ์ ช่วงนี้เป็นช่วงที่โรงเรียนปิดเทอมใหญ่หรือภาคฤดูร้อน บรรดาเด็กๆ มักใช้ช่วงเวลานี้ออกจากบ้านไปสนุกสนานแก่นแก้วกันกับเพื่อนฝูง ถ้าบ้านอยู่ตามริมคลองคงโดดน้ำเล่นกัน ถ้าเป็นบ้านสวนคงเล่นซ่อนหาตามสุมทุมพุ่มไม้ ถ้าเป็นเด็กเมืองคงสุมหัวอยู่ร้านเกมส์ แต่มีเด็กอีกจำนวนไม่น้อยเดินเข้าวัดด้วยการบวชสามเณร

  อ่านต่อ
 • [27-มี.ค.-2559/สยามรัฐ] คอลัมน์ จิปาถะวัฒนธรรม

  คอลัมน์ จิปาถะวัฒนธรรม สยามรัฐ ฉบับวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559 หนามยอกอก สวัสดีอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 ปฏิทินจันทรคติไทยตรงกับ แรม 5 ค่ำ เดือนสี่ปีมะแม ..ยินดีด้วยกับอาจารย์ สิริชัยชาญฟักจำรูญ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สมัยที่ 2 อย่างทางการท่านอายุ 73 ปี ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสถาบันฯ ให้เป็นเลิศทางนาฏศิลป์ไทย อีกทั้งส่งเสริมศิลปะการแสดงแขนงนี้ นำ โขนสัญจร ไปตามภูมิภาคต่างๆ

  อ่านต่อ
 • [25-มี.ค.-2559/คม ชัด ลึก] คอลัมน์ แบ่งปันการเรียนรู้: ชุมชนคุณธรรมพลังบวร

  คอลัมน์ แบ่งปันการเรียนรู้: ชุมชนคุณธรรมพลังบวร คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประชุมเสวนาทางวิชาการ : ชุมชนคุณธรรมพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ในสังคมไทย ปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยจะมีตัวแทนของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ผู้บริหาร ศพอ.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก สอบถามได้ที่ โทร.0-2422-8812

  อ่านต่อ
 • [25-มี.ค.-2559/ข่าวสด] ภาพข่าว: สักการะ

  ภาพข่าว: สักการะ ข่าวสด ฉบับวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยคณะ ถวายสักการะแด่พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธัมมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม และโฆษกมหาเถรสมาคม เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลครบ 75 ปี ที่วัดสัมพันธวงศาราม กทม.

  อ่านต่อ
 • [25-มี.ค.-2559/คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย)] บวชสามเณรด้วยรัก-ศรัทธาบรรพชาสืบทอดพระพุทธศาสนา

  บวชสามเณรด้วยรัก-ศรัทธาบรรพชาสืบทอดพระพุทธศาสนา คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 ปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยกำลังประสบปัญหาจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง เช่น ปัญหายาเสพติด ความรุนแรง ขาดคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้นการวางฐานที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญระดับประเทศที่ควรเร่งดำเนินการ ส่งเสริมให้เป็นคนดี มีจิตอาสา เอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ เสียสละ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมให้เป็นทางเลือกแห่งการเรียนรู้ เติบโตด้วยร่างกายและจิตใจที่ดีงาม

  อ่านต่อ