ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 • [26-มี.ค.-2559/ข่าวสด (กรอบบ่าย)] อิ่มบุญ-วัดไตรมิตรสวดนพเคราะห์สบายใจไหว้พระดี เสริมบารมีปี๕๙

  อิ่มบุญ-วัดไตรมิตรสวดนพเคราะห์สบายใจไหว้พระดี เสริมบารมีปี๕๙ ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559 ปิดฉากลงไปอย่างงดงาม สำหรับงาน "สบายใจไหว้พระดี เสริมบารมีปี ๕๙" ระหว่างวันที่ 16-20 มี.ค. ที่เอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ บางกะปิ จัดโดยหนังสือพิมพ์ข่าวสด พร้อมด้วยสื่อในเครือมติชน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท), กรมการศาสนา, บริษัทคิงเพาเวอร์, บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส และบริษัท ปวช.ลิขิตการช่าง จำกัด

  อ่านต่อ
 • [26-มี.ค.-2559/ข่าวสด (กรอบบ่าย)] ภาพข่าว: เข้าวัด

  ภาพข่าว: เข้าวัด ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า ฟังพระธรรม และถวายสังฆทาน มีพระครูวิมุตติธรรมาภรณ์ พระธรรมเทศนา ที่วัดวิมุตยาราม เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

  อ่านต่อ
 • ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ของกรมการศาสนา

  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ของกรมการศาสนา

  อ่านต่อ
 • [24-มี.ค.-2559/คม ชัด ลึก] คอลัมน์ หัวใจไทย: ปิดเทอมชวนเด็กบวชสามเณรด้วยรักและศรัทธา

  คอลัมน์ หัวใจไทย: ปิดเทอมชวนเด็กบวชสามเณรด้วยรักและศรัทธา คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559 จากหนังสือ "ด้วยรักและศรัทธา จากเด็กและเยาวชน" ของกรมการศาสนา ได้ระบุไว้ว่า พุทธศาสนิกชนถือว่า การบรรพชาอุปสมบทเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการีและผู้มีพระคุณอย่างสูง และได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน จนกลายเป็นวิถีชีวิตและประเพณีอันดีงามของชนชาติไทย ผู้ที่เข้าบรรพชาอุปสมบทจะได้รับการศึกษาและฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มพูนสติปัญญา สร้างจิตสำนึกค่านิยมที่ถูกต้อง ให้เป็นคนดีมีศีลธรรม นำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ยั่งยืนสืบไป

  อ่านต่อ
 • [22-มี.ค.-2559/ข่าวสด] บรรพชา-อุปสมบท-บวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติแด่'สมเด็จพระเทพฯ'

  บรรพชา-อุปสมบท-บวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติแด่'สมเด็จพระเทพฯ' ข่าวสด ฉบับวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2559 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับคณะสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน นำพสกนิกรชาวไทยร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการบำเพ็ญความดีถวายพระราชกุศล ภายใต้โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน

  อ่านต่อ
 • [24-มี.ค.-2559/ข่าวสด (กรอบบ่าย)] สังเวชนียสถาน4ตำบลเรื่องเล่าบนเส้นทางเอเชียใต้

  สังเวชนียสถาน4ตำบลเรื่องเล่าบนเส้นทางเอเชียใต้ ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559 พชร เนืองนอง มีโอกาสไปดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย และ เนปาล แอ่งอารยธรรมเก่าแก่หลายพันปีของโลก ในทริปของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล

  อ่านต่อ
 • [22-มี.ค.-2559/ข่าวสด] วธ.ชวนเข้าวัดวันพระ

  วธ.ชวนเข้าวัดวันพระ ข่าวสด ฉบับวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะที่วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โดยมีพระเทพรัตนมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นประธานสงฆ์ และพระครูสิริวิหารการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา มีผู้บริหาร ข้าราชการ จากองค์กร ภาครัฐ องค์กรพุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า ฟังพระธรรม และถวายสังฆทาน 17 หน่วยงาน

  อ่านต่อ
 • [20-มี.ค.-2559/ข่าวสด] สื่อเรียนรู้พระพุทธศาสนาเพื่อคนพิการสายตา-หู

  สื่อเรียนรู้พระพุทธศาสนาเพื่อคนพิการสายตา-หู ข่าวสด ฉบับวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิราชสุดา และวิทยาลัยราชสุดา ผลิตสื่อสำหรับคนพิการทางการได้ยินและสายตาแจกสถานศึกษา สถานสงเคราะห์ 127 แห่งทั่วประเทศ เรียนรู้หลักธรรม คุณธรรมจริยธรรม และพระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก พัฒนาคนพิการ ทุพพลภาพ ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดี

  อ่านต่อ
 • [20-มี.ค.-2559/ข่าวสด] คอลัมน์ มงคลข่าวสด: 85 ปี-พระวินัยวงศาจารย์พระกัมมัฏฐานเพชรบูรณ์

  คอลัมน์ มงคลข่าวสด: 85 ปี-พระวินัยวงศาจารย์พระกัมมัฏฐานเพชรบูรณ์ ข่าวสด ฉบับวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559 "หลวงพ่อเปรื่อง ฐานังกโร" หรือ "พระวินัยวงศาจารย์" วัดสันติวัฒนา ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ พระเถระนักปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ที่ชาวเพชรบูรณ์เลื่อมใสศรัทธา ถึงพร้อมด้วย ศีลาจารวัตร ดำเนินตามรอยธรรมพระบูรพาจารย์สายกัมมัฏฐาน

  อ่านต่อ
 • [20-มี.ค.-2559/บ้านเมือง] ทหารผ่านศึก รำดาบขณะทำพิธีอัญเชิญบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยไม่รู้ตัว

  ทหารผ่านศึก รำดาบขณะทำพิธีอัญเชิญบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยไม่รู้ตัว บ้านเมือง ฉบับวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559 ภารดา/รายงาน วัดกำแพงงาม (วัดร้างป่ารกทึบตามทะเบียนสำนักพุทธ) ตั้งอยู่ที่ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เป็นวัดที่มีสภาพรกทึบ พื้นที่ภายในวัดประกอบไปด้วยซากกำแพง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซากฐานวิหาร ซากเจดีย์แปดเหลี่ยม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 22 ซากอาคารก่ออิฐทั้งหมดอยู่ภายในกำแพงอิฐ วางตัวตามแนวทิศตะวันออก-ตก ถือว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่กำลังจะถูกลืม ขาดการดูแลรักษา

  อ่านต่อ
 • [21-มี.ค.-2559/มติชน (กรอบบ่าย)] คอลัมน์ สยามประเทศไทย

  คอลัมน์ สยามประเทศไทย มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 สุจิตต์ วงษ์เทศ รื้อวัดพญากง ขายอิฐเก่าได้รับอนุญาตจากกรมการศาสนา วัดพญากง มีอายุเก่าแก่ขนาดไหน? ไม่พบหลักฐานบอกตรงๆ ได้แต่คาดเดา (ถ้าพูดภาษานักวิชาการคือสันนิษฐาน) ว่าเก่าแก่ก่อนอยุธยา โดยพิจารณาจากบริบทแวดล้อมด้านอื่นๆ ครั้นจะศึกษาจากซากศิลปะสถาปัตยกรรมก็ทำไม่ได้ เพราะถูกทำลายหมดแล้ว โดยได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจากกรมการศาสนาให้รื้อวัดเก่า เอาอิฐขาย

  อ่านต่อ
 • [21-มี.ค.-2559/เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)] คอลัมน์ สี่แยกข่าวย่อย: เติมพลังชุมชนคุณธรรม

  คอลัมน์ สี่แยกข่าวย่อย: เติมพลังชุมชนคุณธรรม เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 กรมการศาสนา จัดเสวนาวิชาการ : ชุมชนคุณธรรมพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ในสังคมไทย ในวันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 2559 ณ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ โดยจะมีตัวแทนของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ และผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วม สนใจสอบถามข้อมูล โทร. 0-2422-8812.

  อ่านต่อ