ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

กรมการศาสนา จัดกิจกรรมสวดโอ้เอ้วิหารราย ในเทศกาลเข้าพรรษ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน (ช่วงกลางพรรษา)

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 กองศาสนพิธีจัดกิจกรรมสวดโอ้เอ้วิหารราย ในเทศกาลเข้าพรรษ 2566 ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน (ช่วงกลางพรรษา) โดยมีโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ 12 โรงเรียน สวดโอ้เอ้วิหารราย ณ รอบพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธี กรมการศาสนา นักสวดพระมหาชาติคำหลวง ได้สวดมหาชาติคำหลวง ณ ภายในอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร