ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร และคณะสงฆ์ที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพลสุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom ไปยังคณะกรรมการฯและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย