ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

งานแถลงข่าวโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมกับ นายฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช ผู้อำนาวยการฝ่ายศิลผ์ และ นางกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ ขึ้นเวทีกล่าวถึงภาพรวมการขับเคลื่อนและก้าวหน้าของการดำเนินการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติดังกล่าว และความก้าวหน้าในการสร้างสรรค์งานของศิลปินพื้นที่จัดการแสดง กิจกรรมระหว่างจัดแสดง Povilions / Collateral Events ความร่วมมือของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน ณ The Jim Thompson Art Center