ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ถวายเสาเสมาธรรมจักร พระราชทานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ถวายเสาเสมาธรรมจักร พระราชทานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ เเด่ พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ เเละถวายสักการะเนื่องในอายุวัฒนมงคล ๘๘ ปี ณ วัดพระศรีมหาธาตุ

รูปภาพ