ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย และนางสาวฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม พร้อมคณะ เข้ากราบนมัสการหลวงพ่อนิพนธ์ อธิปสนฺโน เจ้าอาวาสวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง

วันศุกร์ ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย และนางสาวฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม พร้อมคณะ เข้ากราบนมัสการหลวงพ่อนิพนธ์ อธิปสนฺโน เจ้าอาวาสวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง ณ อุโบสถ วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ทั้งนี้ อธิบดีกรมการศาสนาได้สนทนาธรรมกับเจ้าอาวาส และกล่าวถึงการจัดวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมภาพสถาปัตยกรรมล้านช้างที่สร้างขึ้นจากไม้สัก มุงหลังคาด้วยไม้สนซีดาร์ ด้านในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้าไภสัชยาคุรุไวฑูรยประภา จอมแพทย์ (พระกริ่งปวเรศ) ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ และภาพจิตกรรมทั้งแกะสลักด้วยไม้และภาพวาดฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติบนเส้นทางในถ้ำหลังวิหารพร้อมคำบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ