ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่๑๖-๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา บ้านหัวนายูง ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยภายในงานมีกิจกรรม ทำวัตรสวดมนต์ เช้า และ เย็น ฟังธรรม ปฏิบัติสมาธิ กวาดวิหารลานเจดีย์ และตักบาตรพระสงฆ์