ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เดินทางไปวัดโพนชัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยเข้ากราบสักการะพระสิริรัตนเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดเลย

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กันยายน 2566 เวลา ๐๘.๐๐ น นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เดินทางไปวัดโพนชัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยเข้ากราบสักการะพระสิริรัตนเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดเลย เจ้าอาวาสวัดโพนชัย และเยี่ยมชมนิทรรศการหมู่ บ้านรักษาศีล ๕ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติตนตามหลักศีล