ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ภาคกลาง

กรมการศาสนา จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ภาคกลาง ผนึกกำลังเครือข่ายความร่วมมือเสริมสร้างคุณธรรมทั่วประเทศ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ภาคกลาง ผ่านระบบvideo conference โดยมีนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวรายงานเเละบรรยายพิเศษ เรื่อง "การขับเคลื่อนเเผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ เพื่อนำประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง เเละยั่งยื่น" โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ ซึ่งมีผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภาคกลาง ผู้แทนหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒๕ คน และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPOT ของชุมชนคุณธรรม จำนวน ๘ ชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี โดยในการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และเกณฑ์การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม