ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

พระราชทานพุ่มเทียนเนื่องในพระราชพิธีวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถ วัดคณิกาผล

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพุ่มเทียนเนื่องในพระราชพิธีวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ในการนี้นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นผู้อัญเชิญไปถวายแด่ พระราชวิริยาภรณ์ ณ พระอุโบสถ วัดคณิกาผล เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร