ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

พระราชทานพุ่มเทียนเนื่องในพระราชพิธีวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาส

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพุ่มเทียนเนื่องในพระราชพิธีวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ในการนี้นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นผู้อัญเชิญไปถวายแด่ พระธรรมโสภณ ,พระเทพญานกวี ณ พระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร