ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

พระราชทานพุ่มเทียนเนื่องในพระราชพิธีวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถ วัดโสมนัสวิหาร

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพุ่มเทียนเนื่องในพระราชพิธีวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ในการนี้นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นผู้อัญเชิญไปถวายแด่ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ,พระธรรมวชิรเมธาจารย์ ,พระสิริปัญญาญามุนี ณ พระอุโบสถ วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร