ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

พระราชทานพุ่มเทียนเนื่องในพระราชพิธีวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดอมรินทราราม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพุ่มเทียนเนื่องในพระราชพิธีวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษาพุทธศักราช ๒๕๖๖ ในการนี้ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายโอสธี ราษฎร์เรือง ผู้กำนวยการกองศาสนพิธีเป็นผู้อัญเชิญไปถวายแด่ พระพิศาลพัฒนกิจ ณ วัดอมรินทราราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

รูปภาพ