ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

พิธีอัญเชิญส่งเสด็จพระพิฆเณศสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ในเทศกาลคเณศจตุรถี ประจำปี ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. กรมการศาสนา มอบหมายให้ นายศักดิ์เพชร ยานะแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มศาสนสถานและทะเบียน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญส่งเสด็จพระพิฆเณศสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ในเทศกาลคเณศจตุรถี ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดเทพมณเฑียร สมาคมฮินดูสมาช เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร