ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์วัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติ

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรม พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์วัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเราทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร