ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

รูปภาพ