ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมกลั่นกรอง วงเงินเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมกลั่นกรอง วงเงินเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ โดยมี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม