ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

ศน. ชวน “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน”

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้จัดการสำนักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประธานในกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กรมการศาสนา สำนักงานเขตพญาไท สภาวัฒนธรรมเขตพญาไท โรงเรียนวัดไผ่ตัน เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม วัดไผ่ตัน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กรมการศาสนา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต้นแบบในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่าน ณ วัดบำเพ็ญเหนือ และจะจัดกิจกรรมในส่วนกลางเพื่อเป็นการนำร่อง อีกจำนวน ๙ วัด โดยเชิญชวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม วันนี้เป็นการจัดกิจกรรมนำร่องในส่วนกลางคือ วัดไผ่ตัน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งเดิมมีชื่อว่า “วัดไส้ตัน” เป็นวัดเก่าแก่กว่า ๒๐๐ ปี ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของเขตพญาไท ในได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมไปถึงประชาชนในการพาครอบครัวมาร่วมเข้าวัด ทั้ง ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ และลูก หิ้วตะกร้าใส่ดอกไม้ ธูปเทียน ถวายภัตตาหารด้วยอาหารเมนูสุขภาพเพื่อห่างไกลจากโรค และเมื่อเติมบุญกันจนอิ่มบุญแล้วก็ไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชน อาทิ อาหาร ขนมหวาน ผลไม้ ชาวบ้านในชุมชนละแวกใกล้เคียงวัดนำมาจัดจำหน่าย เกิดกระแสเงินหมุนเวียน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เป็นรายได้เสริมในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่ง