ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

สักการะ พระธรรมโพธิมงคล (สมควร ปิยสีโล)

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าสักการะ พระธรรมโพธิมงคล (สมควร ปิยสีโล) เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร เจ้าคณะภาค ๒ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ และลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย ณ บริเวณพื้นที่จัดงาน วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) กรุงเทพมหานคร