ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

สักการะ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ เขมงฺกรมหาเถร)

วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้ากราบสักการะ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ เขมงฺกรมหาเถร) เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๘๖ ปี ณ ศาลาพงศา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

รูปภาพ