ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครบรอบ ๕๙ ปี

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดีกับนางสิริวรรณ พันธุ์ปรีชากิจ และนายปารเมศ เหตระกูล กรรมการบริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และเดลินิวส์ออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครบรอบ ๕๙ ปี โดยมี นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้แทนกรมการศาสนา ผู้แทนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม ณ สำนักพิมพ์เดลินิวส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

รูปภาพ