ข่าวสารกรมการศาสนา

 • 14 ก.ย. 66 2 views

  วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายปินเดอร์ปาลซิงห์ มาดาน นายกสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะแสดงความยินดี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องรับรองชั้น ๗ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรร

 • 14 ก.ย. 66 6 views

  วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้จัดการสำนักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประธานในกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กรมการศาสนา สำนักงานเขตพญาไท สภาวัฒนธรรมเขตพญาไท โรงเรียนวัดไผ่ตัน เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม วัดไผ่ตัน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กรมการศาสนา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต้นแบบในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่าน ณ วัดบำเพ็ญเหนือ และจะจัดกิจกรรมในส่วนกลางเพื่อเป็นการนำร่อง อีกจำนวน ๙ วัด โดยเชิญชวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม วันนี้เป็นการจัดกิจกรรมนำร่องในส่วนกลางคือ วัดไผ่ตัน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งเดิมมีชื่อว่า “วัดไส้ตัน” เป็นวัดเก่าแก่กว่า ๒๐๐ ปี ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของเขตพญาไท ในได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมไปถึงประชาชนในการพาครอบครัวมาร่วมเข้าวัด ทั้ง ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ และลูก หิ้วตะกร้าใส่ดอกไม้ ธูปเทียน ถวายภัตตาหารด้วยอาหารเมนูสุขภาพเพื่อห่างไกลจากโรค และเมื่อเติมบุญกันจนอิ่มบุญแล้วก็ไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชน อาทิ อาหาร ขนมหวาน ผลไม้ ชาวบ้านในชุมชนละแวกใกล้เคียงวัดนำมาจัดจำหน่าย เกิดกระแสเงินหมุนเวียน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เป็นรายได้เสริมในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่ง

 • 14 ก.ย. 66 3 views

  วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมกลั่นกรอง วงเงินเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ โดยมี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม

 • 13 ก.ย. 66 9 views

  วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 กองศาสนพิธีจัดกิจกรรมสวดโอ้เอ้วิหารราย ในเทศกาลเข้าพรรษ 2566 ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน (ช่วงกลางพรรษา) โดยมีโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ 12 โรงเรียน สวดโอ้เอ้วิหารราย ณ รอบพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธี กรมการศาสนา นักสวดพระมหาชาติคำหลวง ได้สวดมหาชาติคำหลวง ณ ภายในอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 • 4 ก.ย. 66 15 views

  วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

 • 4 ก.ย. 66 12 views

  วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดทำข้อมูลนำเสนอภารกิจสำคัญของหน่วยงาน ที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยมี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม

 • 4 ก.ย. 66 7 views

  วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมหารือร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗ กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม

 • 3 ก.ย. 66 7 views

  วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กราบนมัสการพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดพญาภู โดยมีนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม

 • 3 ก.ย. 66 4 views

  วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี เข้าร่วม ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

 • 3 ก.ย. 66 4 views

  วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๑๙ น. พระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน ประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธียกช่อดอกไม้ทองคำประดับอัญมณี มหาบารมีถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง โดยมี พลตํารวจเอก ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม พิธียกฉัตรทองคำ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน เป็นการบูรณะครั้งใหญ่ในรอบร้อยปี หลังจากชำรุดทรุดโทรมจากเหตุแผ่นดินไหว

 • 2 ก.ย. 66 1 views

  วันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วย นางขนิษฐา คำจันทร์แก้ว วัฒนธรรมจังหวัดสตูล ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชนาธิปเฉลิม เเละชุมชนคุณธรรมพลังบวรในมิติศาสนา โดยมี พระครูวิมลธรรมรส (บัญชา ชวโน) รองเจ้าคณะจังหวัดสตูล เจ้าอาวาสวัดชนาธิปเฉลิม นำเสนอผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่โดดเด่น คือ การส่งเสริมให้นักเรียนใช้หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงเเละไตรสิกขา ไปประยุกต์ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำเสนอปัญหา อุปสรรคในการดำเนินของศูนย์ ต่อมาเวลา ๑๓.๐๐ น. ตรวจติดตามการดำเนินงานของมัสยิดบูเก็ตบูหงา ชุมชนคุณธรรมพลังบวรในมิติศาสนา โดยมีนายฮาสัน ผลัดขำ อิหม่ามประจำมัสยิดบูเก็ตบูหงา นำเสนอผลการดำเนินงานของชุมชน กิจกรรมที่โดดเด่น การส่งเสริมให้ชาวมุสลิมมีการนำหลักธรรมทางศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนส่งเสริมการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ชาวมุสลิมได้นำมาพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้ปัญหาความรุนเเรงในชุมชนลดลง รวมทั้ง ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ในจังหวัด

 • 1 ก.ย. 66 10 views

  วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ถวายเสาเสมาธรรมจักร รางวัลพระราชทาน ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๕ ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ แด่พระศรีวชิรมุนี (คลี จารุวํโส ป.ธ.๙) เจ้าคณะจังหวัดสตูล เจ้าอาวาสวัดควนกาหลง จังหวัดสตูล พร้อมด้วย นางขนิษฐา คำจันทร์แก้ว วัฒนธรรมจังหวัดสตูล และข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ณ วัดควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล