ข่าวสารกรมการศาสนา

 • 4 ม.ค. 67 16 views

  วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เข้ารับปฎิทินหลวงพระราชทาน พุทธศักราช 2567 ณ สำนักงานพระราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 • 2 ม.ค. 67 13 views

  นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธานพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (๒ ม.ค. ๒๕๖๗) เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยา เป็นประธานพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ข้าราชการการเมือง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการภายในทำเนียบรัฐบาล ข้าราชการหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี เมื่อนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางถึงตึกสันติไมตรี (หลังนอก) นายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยา รองนายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ถวายผ้าไตรและถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป พระสงฆ์สวดอนุโมทนา นายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพร ประธานฝ่ายสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยา รองนายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี และผู้ร่วมพิธีไปยังโต๊ะสำหรับตักบาตร ณ บริเวณแนวถนนด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าและตึกสันติไมตรีเพื่อร่วมทำบุญตักบาตร โดยมีพระสงฆ์เดินออกรับบิณฑบาต จำนวน ๖๗ รูป พร้อมกันนี้ ภายหลังทำบุญตักบาตรนายกรัฐมนตรีและภริยายังได้ถวายสักการะพระพรหม พระภูมิ และศาลตายาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยภรรยา และ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เข้าร่วมพิธีด้วย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีกรมการศาสนา ปฏิบัติงานพิธีด้วย ณ ทำเนียบรัฐบาล

 • 1 ม.ค. 67 13 views

  สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เมตตา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในกิจกรรมตักบาตรรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๗ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในกิจกรรมตักบาตรรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๗ โดยมี นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนจากองค์การทางศาสนา เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและนำหลักธรรมคำสอนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สร้างบุญ สร้างกุศลด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ งดงาม ต้อนรับศักราชใหม่ เริ่มวิถีชีวิตใหม่ด้วยแสงแห่งธรรมนำทาง ซึ่งเป็นแสงแรกของปี ๒๕๖๗ อันจะส่งผลให้ได้พบสิ่งที่เป็นมงคล และเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวตลอดทั้งปี

 • 30 ธ.ค. 66 19 views

  วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธี ฌาปนกิจศพ นางฐิติมนกาญจน์ บุตรยี่ มารดานางสาวกชพรรณ เดชประเสริฐ นักวิชาการพัสดุ กรมการศาสนา โดยมีเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาเข้าร่วม ณ วัดหนามแดง จ.สมุทรปราการ

 • 28 ธ.ค. 66 17 views

  วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ในฐานะประธานกรรการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา และคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบ Zoom Meeting

 • 27 ธ.ค. 66 27 views

  วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 18.30 น. อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นางสาวฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นประธานในพิธี สวดศพอภิธรรม มารดาของนางสาว กชพรรณ เดชประเสริฐ นักวิชาการพัสดุ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ทั้งนี้กรมการศาสนา เป็นเจ้าภาพในคืนนี้ ณ ศาลา 5 วัดหนามแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 • 27 ธ.ค. 66 18 views

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมทำพิธีเปิดการจัดงานสมโภชพระอารามหลวง ครบ ๓๓๘ ปี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗๒ พรรษา วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. พระพรหมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคู่สมรส พร้อมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมทำพิธีเปิดการจัดงานสมโภชพระอารามหลวง ๓๓๘ ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗๒ พรรษา โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา คณะสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ จัดงานใหญ่ สมโภชพระอารามหลวงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ครบ ๓๓๘ ปี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗๒ พรรษา นำเสนอความงดงามของวัดคู่วัง-ประวัติศาสตร์ล้ำค่าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จัดแสดงแสงสีและวัฒนธรรมไทย ตลาดย้อนยุค-ตลาดงานคร๊าฟ นิทรรศการ และการนั่งสมาธิที่มีจำนวนคนเข้าร่วมมากที่สุดในโลก ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ บันทึกสถิติลงใน Guinness Book of World Records สู่จุดหมายแห่งการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาระดับโลก ดังนั้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการ คุณงามความดีที่บูรพมหากษัตริย์และบูรพาจารย์ผู้ได้สร้างวัดมหาธาตุให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของอนุชนคนรุ่นหลัง ทำให้มีความรู้ความสามารถตั้งตนในทางที่ชอบได้ เป็นจุดเริ่มต้นของการสอนวิปัสสนากรรมฐานแนวสติปัฏฐาน ๔ ดังนั้น คณะสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และคณะศิษยานุศิษย์จึงพร้อมใจกันจัดให้มีการสมโภชพระอารามขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ ภายใต้ชื่อ “งานสมโภชพระอารามหลวงครบ ๓๓๘ ปี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ทั้งนี้ นับตั้งแต่การก่อตั้งวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ซึ่งเดิมชื่อว่าวัดสลัก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ปรากฏศิลาจารึกมีอยู่ไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปหินซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถวัดสลัก โดยอักษรที่จารึกนั้นเป็นอักษรในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในปี พ.ศ. ๒๒๒๘ และนับจนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นับได้ว่าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์มีอายุครบ ๓๓๘ ปี

 • 25 ธ.ค. 66 16 views

  วธ. เสริมพลัง Soft Power ด้วยเสน่ห์แห่งสีสัน เทศกาลแห่งศรัทธา ส่งเสริม Winter Festivals ในประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจำปี ค.ศ. 2023 วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจำปี ค.ศ. 2023 เพื่อส่งเสริมนโยบาย Winter Festivals โดยใช้ Soft Power ด้านเทศกาล กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม โดยมี พระอัครสังฆราชแห่งสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร อธิบดีกรมการศาสนา หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสกลนคร ผู้นำองค์การศาสนา ศาสนิกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า “กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ดำเนินนโยบายขับเคลื่อน Soft Power ในมิติศาสนา โดยร่วมกับองค์การเครือข่ายทั้ง 5 ศาสนา จัดโครงการ “เสน่ห์แห่งสีสัน เทศกาลแห่งศรัทธา” ประกอบด้วย กิจกรรม “เสน่ห์วันวาน เทศกาลงานวัด” ของศาสนาพุทธ “วันอาซูรอสัมพันธ์” ของศาสนาอิสลาม “เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส” ของศาสนาคริสต์ “เทศกาลนวราตรี” ของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู และ “วันครบรอบ 554 ปี วันคล้ายวันประสูติพระศาสดาศรีคุรุนานักเทพ พระปฐมบรมศาสดา” ของศาสนาซิกข์ เพื่อเป็นการส่งเสริมเทศกาลประเพณีด้านศาสนาและวัฒนธรรม ให้เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยว เสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มั่นคง และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนา” สำหรับประเพณีแห่ดาวที่จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญของศาสนาคริสต์นั้น เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2525 เกี่ยวข้องโดยตรงกับ พระอัครสังฆราชลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน อดีตผู้ปกครองอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสงระหว่างปี พ.ศ. 2523-2547 ที่มีความประสงค์จะให้หมู่บ้านคริสตชนในเขตปกครอง ได้นำดาวที่ใช้แห่ในคืนวันที่ 24 ธันวาคม เพื่อเฉลิมฉลองการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้าในหมู่บ้านของตน มาร่วมแห่อีกครั้งที่จังหวัดสกลนคร จนในกระทั่ง ปี พ.ศ. 2546 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้บรรจุประเพณีแห่ดาวให้เป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวงานหนึ่งของจังหวัด เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมและร่วมงานคริสต์มาสที่สกลนคร ในปีนี้ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดสกลนคร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจำปี ค.ศ. 2023 ในระหว่างวันที่ 20 - 25 ธันวาคม 2566 เพื่อฉลองการบังเกิดของพระเยซู และขอบคุณที่พระองค์นำแสงสว่างและความรอดพ้นมาสู่มวลมนุษย์ ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนคร โดยได้สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครจัดประกวดผลิตภัณฑ์ที่ระลึกสร้างสรรค์ สีสันแห่งดวงดาว ชาวคริสตชนสกลนคร เพื่อนำไปสู่การสนับสนุนต่อยอด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ระลึกในงานเทศกาลประเพณี ให้เป็นที่ประจักษ์ และเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นผ่านการใช้ศิลปะ และวัตถุดิบท้องถิ่นในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ตามแนวคิดของนโยบาย 1 Family 1 Soft Power สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒนธรรมนำเศรษฐกิจ” รองรับ THACCA ดัน 10 Soft Power สร้างเสน่ห์วิถีไทย ด้านเทศกาลทางศาสนา และจัดกิจกรรมเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านความเชื่อและศรัทธาตามรอยนักบุญ เกื้อหนุนชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์และดึงดูดการท่องเที่ยวในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในทุกปีนอกจากการชมขบวนรถแห่ดาวอันสวยงามแล้ว ภายในจังหวัดยังมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสกลนคร อาทิเช่น การร่วมพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก และพิธีการแห่ดาวเล็กแบบดั้งเดิม ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร การจัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ของที่ระลึกจังหวัด พร้อมชมการแสดงแสง สี เสียง และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รวมทั้งกิจกรรมประดับไฟตามอาคารบ้านเรือน และถ่ายรูปเช็คอินต้นคริสต์มาส ณ บริเวณลานรวมน้ำใจไทสกล อำเภอเมืองสกลนคร โดยไฮไลท์ของงานจะอยู่ในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 คือ พิธีเปิดงานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส ประจำปี ค.ศ. 2023 เพื่อเปิดขบวนรถแห่ดาวประดับไฟหลากสีจากบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอเมืองสกลนคร ไปจนถึง บริเวณสำนักมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่ – หนองแสง (โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร) และมีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์ที่ระลึกสร้างสรรค์ สีสันแห่งดวงดาวชาวคริสตชนสกลนคร อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวทิ้งท้ายว่า จังหวัดสกลนคร ได้ชื่อว่าเป็น “เมือง 3 ธรรม” ซึ่งทั้ง 3 ธรรม ได้แก่ “นครธรรม เมืองร่มเย็น” คือวัดวาอารามอันแสนสงบมีพระเกจิอาจารย์ดัง และสถานที่เจริญภาวนา “นครแห่งธรรมชาติ” สถานที่พักผ่อนตามแหล่งธรรมชาติที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง และ “นครวัฒนธรรมประเพณี” ด้วยเพราะเป็นจังหวัดที่อุดมไปด้วยทุนทางวัฒนธรรมในสังคมของชุมชนท้องถิ่นที่สั่งสมสืบทอดต่อกันมา และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในจังหวัดที่มุ่งการใช้ทุนทางวัฒนธรรมนี้เป็นพื้นฐาน เพื่อก้าวสู่กระแส การพัฒนาของโลกด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นเมืองวัฒนธรรม การที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมสนับสนุนประเพณีทางศาสนาดังกล่าว ผ่านโครงการเสน่ห์แห่งสีสันเทศกาลแห่งศรัทธา ภายใต้ประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจำปี ค.ศ. 2023 ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมอันดีงามของท้องถิ่น ผ่านเทศกาลประเพณีที่สำคัญทางศาสนาในรูปแบบของ Soft Power ด้านเทศกาล เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีทางศาสนา อันจะนำไปสู่การเกิดความรัก ความสามัคคีในสังคมไทย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเทศกาลในมิติทางศาสนา นำมาสู่การส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ประกอบการในการขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ในพื้นที่โดยรอบ อาทิ ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม รวมไปถึงร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างรายได้แก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเทศกาลได้อย่างยั่งยืน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มีนโยบายในการส่งเสริมเทศกาลประเพณีของชาติ และเทศกาลอื่น ๆ ด้านวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีทางศาสนาที่สำคัญเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้อยู่คู่กับชุมชนสืบไป

 • 24 ธ.ค. 66 22 views

  วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “อารามอร่าม ๑๐ วัดและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” ณ วัดราชนัดดาราม กรุงเทพมหานคร โดยมี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ คณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

 • 22 ธ.ค. 66 17 views

  กรมการศาสนา ร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนายสำรวย นักการเรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา เข้าร่วม ณ ศาลาแทงหยวก กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรม กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นทุกวันศุกร์ เพื่อปฏิบัติสมาธิเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ตลอดจนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี

 • 22 ธ.ค. 66 14 views

  วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น. อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้นางสาวฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม บันทึกเทปรายการเอ็น บี ที มีคำตอบ ประเด็นเรื่อง กรมการศาสนาขับเคลื่อน Soft Power ภายใต้เทศกาล Thailand Winter Festivals จัดกิจกรรม “อารามอร่าม 10 วัดและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” โดยมี นายเจตน์ เลิศจรูญวิทย์ ดำเนินรายการ และพระราชวชิราธิบดี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเลขานุการวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ร่วมดำเนินรายการด้วย ณ ห้องบันทึกเทป 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ซึ่งจะออกอากาศทางช่อง NBT2 HD วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 15.05-16.00 น. ณ ห้องบันทึกเทป 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

 • 22 ธ.ค. 66 21 views

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๕ และประจำปี ๒๕๖๖ ของกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๕ และประจำปี ๒๕๖๖ ของกระทรวงวัฒนธรรม ในการนี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของพิธีรับพระราชทาน โดยมี นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม เข้ารับพระราชทาน ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ