The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist  Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

โครงการพัฒนาสรรมถนะผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม
ศพอ.ภาคกลาง (ครั้งที่ ๑)
- ศพอ.โรงเรียนวัดสวนส้ม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ         
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่                                                
- ศพอ.วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี    
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่                                             
- ศพอ.วัดท่าคอย  อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี                 
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่                                                      
- ศพอ.วัดทางหลวง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี             
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่                                                   
- ศพอ.วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร            
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่                                                              
- ศพอ.วัดบัณฑูรสิงห์  อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร         
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 
- ศพอ.วัดปฐมเจดีย์  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม     
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   
 - ศพอ.วัดมรสวบ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์         
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 
- ศพอ.วัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 
- ศพอ.สวนแก้วราชบุรี  อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี      
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่