รวม
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist  Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

เมนูหลัก

โครงการพัฒนาสรรมถนะผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม
- ศพอ.ภาคกลาง (ครั้งที่ ๑)
   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.ภาคอีสานตอนล่าง (ครั้งที่ ๒)
   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.ภาคใต้ (ครั้งที่ ๓)
   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.ภาคกลาง (ครั้งที่ ๔)
   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.ภาคเหนือตอนบน (ครั้งที่ ๕)
   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.ภาคอีสานตอนบน (ครั้งที่ ๖)
   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.ภาคเหนือตอนล่าง (ครั้งที่ ๗)
   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
สรุปรวมทุกบทบาทของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ทั้ง 7 แห่ง
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่