รวม
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist  Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

เมนูหลัก

ศพอ.ภาคอีสานตอนล่าง (ครั้งที่ ๒)
- ศพอ.วัดเจดีย์  อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ                         
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
      
- ศพอ.วัดด่านเกวียน  อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา           
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่                                                      
- ศพอ.วัดบ้านดอน  อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์             
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่    
- ศพอ.วัดโพธิการาม  อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด             
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดโพธิ์ศิลา  อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ         
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดสำโรงเกียรติ  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสระเกษ      
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดหนองขุ่น  อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี      
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่