Buddhist Studies Center

Buddhist Studies Center

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ศพอ. ต้นแบบ (ครั้งที่ ๒)

ศพอ.ภาคอีสานตอนล่าง (ครั้งที่ ๒)
- ศพอ.วัดเจดีย์  อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ                         
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
      
- ศพอ.วัดด่านเกวียน  อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา           
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่                                                      
- ศพอ.วัดบ้านดอน  อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์             
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่    
- ศพอ.วัดโพธิการาม  อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด             
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดโพธิ์ศิลา  อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ         
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดสำโรงเกียรติ  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสระเกษ      
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดหนองขุ่น  อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี      
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่