The Centre of Buddhist Study on thursday
รวม
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

เมนูหลัก

ศพอ.ต้นแบบ ภาคใต้ (ครั้งที่ ๓)
- ศพอ.วัดคลองใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ. วัดศรีสุเทพ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดพระพรหม อำเภอพรพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดชลธาราวาส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดช้างให้ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดอินทนิน อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดเขาวงก์ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
-ศพอ. วัดอนุภาษกฤษฎาราม อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดพุทธภูมิ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดตโปทาราม  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดใหม่ทุ่งคา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดนิคมพัฒนาราม อำเภอมะนัง  จังหวัดสตูล   
 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดกาฬสินธุ์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่