The Centre of Buddhist  Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

ศพอ. ต้นแบบ (ครั้งที่ ๓)

ศพอ.ต้นแบบ ภาคใต้ (ครั้งที่ ๓)
- ศพอ.วัดคลองใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ. วัดศรีสุเทพ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดพระพรหม อำเภอพรพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดชลธาราวาส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดช้างให้ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดอินทนิน อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดเขาวงก์ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
-ศพอ. วัดอนุภาษกฤษฎาราม อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดพุทธภูมิ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดตโปทาราม  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดใหม่ทุ่งคา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดนิคมพัฒนาราม อำเภอมะนัง  จังหวัดสตูล   
 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดกาฬสินธุ์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่