Buddhist Studies Center

Buddhist Studies Center

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ศพอ. ต้นแบบ (ครั้งที่ ๔)

ศพอ.ต้นแบบ ภาคกลาง (ครั้งที่ ๔)
- ศพอ.วัดโพธิ์ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดช่องแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดโพธิ์งาม อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดธรรมาภิมุข(ไร่ป่า) อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดพลอยกระจ่างศรี อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดเปรมประชา อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดบ้านหอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีน
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดโขดหิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดวงทาส อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดเขาป่าแก้ว  อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดทองพุ่มพวง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดโฉมศรี  อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.มหาวิทยาลัย มจร. อยุธยา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดเกาะ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่