รวม
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist  Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

เมนูหลัก

ศพอ.ต้นแบบ ภาคกลาง (ครั้งที่ ๔)
- ศพอ.วัดโพธิ์ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดช่องแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดโพธิ์งาม อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดธรรมาภิมุข(ไร่ป่า) อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดพลอยกระจ่างศรี อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดเปรมประชา อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดบ้านหอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีน
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดโขดหิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดวงทาส อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดเขาป่าแก้ว  อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดทองพุ่มพวง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดโฉมศรี  อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.มหาวิทยาลัย มจร. อยุธยา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดเกาะ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่