รวม
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist  Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

เมนูหลัก

ศพอ.ต้นแบบ ภาคเหนือตอนบน (ครั้งที่ ๕)
- ศพอ.วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดพระธาตุจอมแจ้ง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดสว่างเพชร  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดหนองแดง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดต๊ำม่อน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ ๑๙๓ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดล้อมแรดในพระบรมราชูปถัมภ์  อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดเจดีย์ขาว อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่