รวม
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist  Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

เมนูหลัก

ศพอ.ต้นแบบ ภาคเหนือตอนล่าง (ครั้งที่ ๗)
- ศพอ.วัดไตรภูมิ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดเกศแก้วบูรพา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 
 - ศพอ.วัดจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดท่าบัวทอง
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดน้ำพริก
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดยางงาม
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่