Buddhist Studies Center

Buddhist Studies Center

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ศพอ. ต้นแบบ (ครั้งที่ ๗)

ศพอ.ต้นแบบ ภาคเหนือตอนล่าง (ครั้งที่ ๗)
- ศพอ.วัดไตรภูมิ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดเกศแก้วบูรพา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 
 - ศพอ.วัดจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดท่าบัวทอง
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดน้ำพริก
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดยางงาม
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่