Buddhist Studies Center

Buddhist Studies Center

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ดาวน์โหลด เอกสารปี ๒๕๖๒

๑. แนวทางปฎิบัติ ศพอ.ส่วนภูมิภาค.
    [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๒. แนวทางปฎิบัติ ศพอ.กทม.
    [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๓. แผ่นพับ ศพอ. 2562
      [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]