รวม
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist  Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

เมนูหลัก

สื่อประชาสัมพันธ์ ศพอ.

                                                              
การส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
(ศพอ.)
โดย นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
 


(เพลง ศพอ.ก่อพลัง


(วิดีทัศน์ ศพอ.4.0)
(ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  รวมใจ เทิศไท้ สถาบันพระมหากษัตย์ ปี ๒๕๖๒)


( Master วีดิทัศน์เปิดโลกสมาธิ บทเรียนทรงคุณค่า 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง )

 

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา

 
 

ชุมชนคุณธรรม พลังขับเคลื่อนจากบวร.ภายใต้ศพอ.(6 นาที)

 
 

ชุมชนคุณธรรม พลังขับเคลื่อนจากบวร.ภายใต้ศพอ.(12 นาที)

 วีดิทัศน์ ศพอ.วัดนาคปรก กรุงเทพมหานคร
 

 
ศพอ.กับการสร้างสังคมคุณธรรม
 

 


ศพอ.พลังขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม สร้างเด็กไทย อนาคตชาติที่ยั่งยืน
 

 

 
ชุมชนคุณธรรม พลังขับเคลื่อนจากบวร.ภายใต้ศพอ.(12 นาที)