รวม
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist  Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

เมนูหลัก

"ศพอ.ร่วมใจฯ สู้ภัยโควิด-19"

                                                    E-BOOK
                     คำแนะนำในการควบคุมโรค ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่
 
                                                 

    คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับศาสนาสถาน
(วัด โบสถ์ มัสยิต ศาสเจ้า และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอื่นๆ)
ในสถาการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

   Dowload

แนวทางการดำเนินงาน โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิค-19
    Dowload

 บัญชีจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ๒๕๖๓
                                                     ๗๖ จังหวัด 
                                      ร่วมใจ ร่วมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิค19

 

เรียน วัฒนธรรมจังหวัด Dowload เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด Dowload