สวดมนต์

์New Year Prayer

สวดมนต์ข้ามปี

แนวทางการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2563

แนวทางการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีฯ 2563 [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]