สวดมนต์

์New Year Prayer

สวดมนต์ข้ามปี

"ไหว้พระ" ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์รัชกาล

ไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์รัชกาล 

ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๑ มกราคม ๒๕๖๓

[คลิกที่นี่ ]

 

[