ไหว้พระเสริมสิริมงคล

Rattanakosin

ไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์รัชกาล

"เส้นทาง" การเดินรถไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาล

แผนที่ " เส้นทาง" การเดินรถไหว้พระ  ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาล


บริการรถ ขสมก. ปรับอากาศ วิ่ง(รับ-ส่ง) ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ณ วัดสำคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราสงค์จักรี


ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๑ มกราคม ๒๕๖๓
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย