ไหว้พระเสริมสิริมงคล

Rattanakosin

ไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์รัชกาล

ติอต่อเรา

ที่อยู่  : สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา เลขที่ 10  อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ ชั้น 2 
           ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเลขโทรศัพท์  :   02-209-3728
หมายเลขโทรสาร    :   02-2029634