แบน2
รูป
หน่วยเผยแพร่

หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา กรมการศาสนา

หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา กรมการศาสนา

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกชมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยเผยแพร่ฯ >> ที่นี่

  ศพอ.รร.บ้านคลองลอย ร่วมกับ กองร้อยตชด.ที่ 147 อบต.ร่อนทอง ทหารชุด ชพส.ที่ 1212 ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ครู นักเรียน ร่วมกันทำความสะอาด และเตรียมพื้นที่ สำกรับการเปิดเรียน 1 ก.พ. 2564

 คลิกชมภาพ
  ตารางเข้าค่าย อบรมพัฒนาคุณธรรม​ จริยธรรม หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา​ กรมการศาสนา​ กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์อบรมพัฒนาคุณธรรม​ จริยธรรม​ จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์อบรมพัฒนาคุณธรรมและป้องกันยาเสพติด​ ปปส.ภาค​ 3 วัดยองแยง วันที่​ 16-17​ ก.พ.2564 กศน.อำเภอโชคชัย
วันที่​ 26-27​ ก.พ.2564 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

 คลิกชมภาพ
  วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาวัดอาวอย ต.โสน ฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมแก่นักเรียน ณ ห้องจริยธรรม โรงเรียนขุขันธ์ราษฏร์บำรุง อ. ขุขันธ์ จ ศรีสะเกษ

 คลิกชมภาพ
  หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาโรงเรียนเผดิมศึกษา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวน
ผู้ปกครองทั้งโรงเรียนให้ร่วมทำความดีเนื่องในวันมาฆบูชา ผ่านทางไลน์กลุ่มผู้ปกครองทั้งโรงเรียน โดยมีพระคุณเจ้า. คณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรม อย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้คุณครูประจำชั้น
จะส่งไลน์กลุ่มของแต่ละห้องให้รับทราบ
รวมชั้นเรียนทั้งหมด ๒๕ ห้อง กระแสตอบรับผู้ปกครองชื่นชมยินดีมีความสุขที่ลูกๆมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

 คลิกชมภาพ
  จังหวัดชลบุรี วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา โรงเรียนเกาะสีชัง ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เตรียมสถานที่ เพื่อทำกิจกรรมวันมาฆบูชา วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ มีกิจกรรม ดังนี้ ผ้าป่าฯ ตามจิตศรัทธา ทำบุญ เวียนเทียน ภาพกิจกรรม จากคุณครูสุกัญญา พรหมคุณ รายงานโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
 คลิกชมภาพ
  หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น.
หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา
วัดศิริชัยเจริญ โดยพระครูโกวิทสุตาภรณ์ จัดกิจกรรมอบรมศีลธรรมแก่เด็กก่อนวัยเรียนของ ศูนย์เด็กเล็ก
วัดศิริชัยเจริญ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

 คลิกชมภาพ
  นักเรียน ศพอ.วัดเวฬุวันและครู นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน จัดเตรียมงานทำบุญเนื่องในวันวันมาฆบูชา และฉลองอาคารปฏิบัติธรรม ณ วัดเวฬุวัน ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธ์

 คลิกชมภาพ
  วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี และข้าราชการในสังกัด ร่วมติดตาม สนับสนุน และพูดคุยสนทนาธรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้คำแนะนำตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน ฯ โดยมีพระมหาสนั่น สุจิตฺโต ผู้อำนวยการหน่วยเผยแพร่ ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา วัดบวรราษฎร์บํารุงเจ้าคณะตำบลธาตุทอง / เจ้าอาวาสวัดบวรราษฎร์บำรุง ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ และนำชมกิจกรรมภายในบริเวณวัด การพบปะครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
จังหวัดชลบุรี
หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา
วัดบวรราษฎร์บํารุง

 คลิกชมภาพ
  วันที่ 26 พฤษภาคม 2564
หน่วยเผยแผ่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา วัดอัมพวัน บ้านหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จัดกิจกรรมจำลองการจัดกิจกรรมในศูนย์วัฒนธรรม
ณ ศูนย์วัฒนธรรมบ้านหินโคน ตำบลหินโคน
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 คลิกชมภาพ
  หน่วยเผยแผ่ศีลธรรม ทางพระพุทธศาสนา
วัดอัมพวัน บ้านหินโคน อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์ บริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับจุดคัดกรองประชาชน บ้านหนองตาอยู่
ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 คลิกชมภาพ
  วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
หน่วยเผยแผ่ศีลธรรม ทางพระพุทธศาสนา วัดอัมพวัน บ้านหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมจิตอาสา ณวัดอัมพวัน บ้านหินโคน
ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 คลิกชมภาพ
 จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
หน่วยเผยแผ่ศีลธรรม ทางพระพุทธศาสนา
วัดอัมพวัน บ้านหินโคนบูรณะศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมบ้านหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 คลิกชมภาพ