แบน2
รูป
หน่วยเผยแพร่

หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา กรมการศาสนา

หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา กรมการศาสนา

ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกชมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยเผยแพร่ฯ >> ที่นี่

  ศพอ.รร.บ้านคลองลอย ร่วมกับ กองร้อยตชด.ที่ 147 อบต.ร่อนทอง ทหารชุด ชพส.ที่ 1212 ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ครู นักเรียน ร่วมกันทำความสะอาด และเตรียมพื้นที่ สำกรับการเปิดเรียน 1 ก.พ. 2564

 คลิกชมภาพ
  ตารางเข้าค่าย อบรมพัฒนาคุณธรรม​ จริยธรรม หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา​ กรมการศาสนา​ กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์อบรมพัฒนาคุณธรรม​ จริยธรรม​ จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์อบรมพัฒนาคุณธรรมและป้องกันยาเสพติด​ ปปส.ภาค​ 3 วัดยองแยง วันที่​ 16-17​ ก.พ.2564 กศน.อำเภอโชคชัย
วันที่​ 26-27​ ก.พ.2564 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

 คลิกชมภาพ
  วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาวัดอาวอย ต.โสน ฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมแก่นักเรียน ณ ห้องจริยธรรม โรงเรียนขุขันธ์ราษฏร์บำรุง อ. ขุขันธ์ จ ศรีสะเกษ

 คลิกชมภาพ
  หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาโรงเรียนเผดิมศึกษา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวน
ผู้ปกครองทั้งโรงเรียนให้ร่วมทำความดีเนื่องในวันมาฆบูชา ผ่านทางไลน์กลุ่มผู้ปกครองทั้งโรงเรียน โดยมีพระคุณเจ้า. คณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรม อย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้คุณครูประจำชั้น
จะส่งไลน์กลุ่มของแต่ละห้องให้รับทราบ
รวมชั้นเรียนทั้งหมด ๒๕ ห้อง กระแสตอบรับผู้ปกครองชื่นชมยินดีมีความสุขที่ลูกๆมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

 คลิกชมภาพ
  จังหวัดชลบุรี วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา โรงเรียนเกาะสีชัง ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เตรียมสถานที่ เพื่อทำกิจกรรมวันมาฆบูชา วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ มีกิจกรรม ดังนี้ ผ้าป่าฯ ตามจิตศรัทธา ทำบุญ เวียนเทียน ภาพกิจกรรม จากคุณครูสุกัญญา พรหมคุณ รายงานโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
 คลิกชมภาพ
  หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น.(นาฬิกา) หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาวัดศิริชัยเจริญ โดยพระครูโกวิทสุตาภรณ์ จัดกิจกรรมอบรมศีลธรรมแก่เด็กก่อนวัยเรียนของ ศูนย์เด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

 คลิกชมภาพ
  นักเรียน ศพอ.วัดเวฬุวันและครู นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน จัดเตรียมงานทำบุญเนื่องในวันวันมาฆบูชา และฉลองอาคารปฏิบัติธรรม ณ วัดเวฬุวัน ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธ์

 คลิกชมภาพ