แบน2
รูป
หน่วยเผยแพร่

หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา กรมการศาสนา

หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา กรมการศาสนา

บัญชีจัดสรรเงินอุดหนุน

บัญชีจัดสรรหน่วยเผยแพร่ฯ 64
enlightenedเรียนผู้ว่าenlightened
1.กระบี่   2.กาญจนบุรี 3.กาฬสินธุ์
4.กำแพงเพชร 5.ขอนแก่น 6.ฉะเชิงเทรา
7.ชลบุรี 8.ชัยนาท 9.ชัยภูมิ
10.เชียงราย 11.ตรัง 12.ตาก
13.นครนายก 14.นครพนม 15.นครราชสีมา
16.นครสวรรค์ 17.นนทบุรี 18.น่าน
19.บุรีรัมย์ 20.ปทุมธานี 21.ประจวบคีรีขันธ์
22.พัทลุง 23.พิจิต 24.พิษณุโลก
25.เพชรบุรี 26.เพชรบูรณ์ 27.แพร่
28.พะเยา 29.มหาสารคาม 30.แม่ฮ่องสอน
31.ร้อยเอ็ด 32.ราชบุรี 33.ลำปาง
34.สุรินทร์ 35.ศรีสะเกษบัญชีจัดสรรหน่วยเผยแพร่ฯ 64
enlightenedเรียนวธจ.enlightened
1.กระบี่   2.กาญจนบุรี 3.กาฬสินธุ์
4.กำแพงเพชร 5.ขอนแก่น 6.ฉะเชิงเทรา
7.ชลบุรี 8.ชัยนาท 9.ชัยภูมิ
10.เชียงราย 11.ตรัง 12.ตาก
13.นครนายก 14.นครพนม 15.นครราชสีมา
16.นครสวรรค์ 17.นนทบุรี 18.น่าน
19.บุรีรัมย์ 20.ปทุมธานี 21.ประจวบคีรีขันธ์
22.พัทลุง 23.พิจิต 24.พิษณุโลก
25.เพชรบุรี 26.เพชรบูรณ์ 27.แพร่
28.พะเยา 29.มหาสารคาม 30.แม่ฮ่องสอน
31.ร้อยเอ็ด 32.ราชบุรี 33.ลำปาง
34.สุรินทร์ 35.ศรีสะเกษ