ข่าวสารกรมการศาสนา

อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วย ผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่ เข้าถวายสักการะพระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวํโส)

วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วย ผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าถวายสักการะพระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวํโส) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม เนื่องในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล ๘๗ ปี ณ วัดบุรณศิริมาตยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
รูปภาพประกอบ