ข่าวสารกรมการศาสนา

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศษสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ครั้งที่ 8/2562

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศษสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
รูปภาพประกอบ