ข่าวสารกรมการศาสนา

การประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายประดิษฐ์ โปซิว เป็นประธานการประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
รูปภาพประกอบ