ข่าวสารกรมการศาสนา

การประชุมเครือข่ายเตรียมหารือการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมเครือข่ายเตรียมหารือการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒
รูปภาพประกอบ